Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Výše minimální a nejnižší úrovně zaručené mzdy

      S účinností ode dne 1.8.2013 platí nařízení vlády č. 210/2013 Sb., ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostřední a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Toto nařízení vlády upravuje výši minimální mzdy na částku 8.500,- Kč a hodinovou minimální mzdu na částku 50,60 Kč pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně.

 

  1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, které jsou zařazeny do 8 skupin. Vždy pro 2 tarifní třídy, a to např. 1. a 2. tar. třída je skupina 1, 3. a 4. tar. třída je skupina 2 atd. Jedná se o organizace, kde je podle zákoníku práce poskytován „PLAT“.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč   za měsíc

1.

50,60

8 500

2.

55,90

9 400

3.

61,70

10 400

4.

68,10

11 400

5.

75,20

12 600

6.

83,00

13 900

7.

91,70

15 400

8.

101,20

17 000

 

  1. § 4 tohoto nařízení vlády stanoví sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance.
  • Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je  p o ž i v a t e l e m   i n v a l i d n í h o  důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.
  • Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Opět jsou to skupiny po dvou tarifních třídách, jak je uvedeno výše.

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč   za měsíc

1.

48,10

8 000

2.

53,10

8 900

3.

58,60

 9 800

4.

64,70

10 800

5.

71,50

12 000

6.

78,90

13 200

7.

87,10

14 600

8.

96,20

16 100

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn