Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nejčastější dotazy ohledně zkušební doby

Poslední dobou sledujeme diskuze na témata týkající se mzdové oblasti a vybrali jsme pro Vás nejčastější dotazy v této problematice.

Kde najdeme informace o zkušební době?

Zalistujte v zákoníku práce na § 35, kde se dozvíte o délce zkušební doby, termínu sjednání a způsobu sjednání. V krátkosti uvedu, že zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (u vedoucích 6 měsíců), lze ji sjednat nejpozději v den nástupu do práce, nesmí být dodatečně prodlužovaná a musí být sjednána písemně.

Dodatečné prodlužování zkušební doby

Jak již bylo napsáno výše, zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužovaná. Smysl zkušební doby může být naplněn jen tehdy, když účastníci pracovního poměru získají poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít pokračovat v pracovním poměru či nikoliv. Tyto poznatky mohou získat jen tehdy, pokud zaměstnanec bude konat po celou zkušební dobu svoji práci.

V případech, kdy práci brání překážky na straně zaměstnance i zaměstnavatele, se zkušební doba prodlužuje. Na straně zaměstnance to mohou být tyto překážky: ošetřování člena rodiny, dočasná pracovní neschopnost, dovolená. Na straně zaměstnavatele to mohou být prostoje.

Nárok na dovolenou při ukončení PP ve zkušební době

Nárok na dovolenou zaměstnanec má, pokud odpracoval alespoň 60 dní. Za každých 21 odpracovaných dní náleží zaměstnanci 1/12 nároku dovolené ve firmě. Pokud tedy zaměstnanec odpracoval celé dva měsíce, náleží mu 2/12 nároku dovolené. Př. firemní nárok dovolené je 20 dní, zaměstnanec odpracoval 44 dní. Celková výše dovolené je 20/12 * 2 = 3,5 dne.

Ukončení PP ve zkušební době po dvoudenní práci

V zákoníku práce není stanoveno, jak dlouho musíte u zaměstnavatele pracovat, abyste mohli skončit PP ve zkušební době. Lze tedy skončit i po jednom dni práce.

Musí být zkušební doba sjednaná?

Zákoník práce nevyžaduje sjednání zkušební doby. Záleží pouze na zaměstnavateli a zaměstnanci, zda si zkušební dobu mezi sebou v pracovní smlouvě sjednají. Pro uzavření pracovní smlouvy toto ustanovení není povinné – viz § 34 zákoníku práce.

Jak se počítá zkušební doba?

Postup výpočtu zkušební doby je uveden v § 333 zákoníku práce. Ten říká toto: „Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby“. Zkušební dobu je třeba prodloužit o zameškané pracovní dny, ve kterých měl mít zaměstnanec pracovní směnu. Ne každý zaměstnavatel si je 100% jistý určením posledního dne zkušební doby, proto pokud chcete ukončit pracovní poměr ve zkušební době, neotálejte s tím až na konec zkušební doby, která může být vypočtena chybně.

Co by Vás ještě zajímalo?

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn