Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Státní a ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny

Víte o tom, že novelou zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (dále jen „zákon“) provedenou zákonem č. 162/2013 Sb. se s účinností od 11.08.2013 rozšiřuje počet významných dnů České republiky?

 

Nově jsou tak podle ustanovení § 4 zákona kromě dosavadních významných dnů

 • 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 12. března – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 7. dubna – Den vzdělanosti
 • 5. května – Květnové povstání českého lidu
 • 15. května – Den rodin
 • 10. června – Vyhlazení obce Lidice
 • 27. června – Den památky obětí komunistického režimu
 • 11. listopadu – Den válečných veteránů

také tyto dny

 • 16. leden – Den památky Jana Palacha
 • 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

Významné dny jsou dny pracovními, novela uvedeného zákona tak nemá vliv na poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nebo s částí ušlé mzdy.

Pro úplnost uvádím, že podle ustanovení § 1 zákona jsou státními svátky tyto dny:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky

Ustanovení § 2 zákona vymezuje ostatní svátky – těmi jsou:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu (viz ustanovení § 3 zákona). V těchto dnech platí obecně zákaz výkonu práce (viz ustanovení § 91 odst. 2 zákoníku práce). Z tohoto zákazu však zákoník práce připouští některé nezbytné výjimky. Podle ustanovení § 91 odst. 3 a 4 zákoníku práce lze ve svátek nařídit například naléhavé opravné práce, inventurní a závěrkové práce, práce při živelních událostech, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat, práce při nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn