Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Výpočet délky dovolené

výpočet délky dovolenéJak na výpočet dovolené v hodinách? Ukážeme Vám, jak délku dovolené jednoduše spočítat. 

Pro výpočet délky dovolené je nutné znát následující údaje:

  • Výměru dovolené zaměstnance
  • Týdenní pracovní dobu zaměstnance/kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance (TPD/KTPD)
  • Počet odpracovaných TPD/KTPD

Základní výměra dovolené jsou 4 týdny. U zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP je základní výměra dovolené 5 týdnů, u pedagogických pracovníků je to 8 týdnů.

Počet odpracovaných týdnů (TPD/KTPD) je ovlivněno dobou trvání pracovního poměru. U pracovního poměru, který trvá po celý kalendářní rok, je to 52 odpracovaných týdnů z pohledu nároku na dovolenou (výjimečně může být i víc).U pracovního poměru, který netrval po celý kalendářní rok je počet odpracovaných týdnů (TPD/KTPD) nižší. Při změně délky TPD během kalendářního roku se při výpočtu délky dovolené počítá s průměrnou týdenní pracovní dobou zaměstnance.

Počet celých odpracovaných TPD/KTPD zahrnuje počet hodin skutečně odpracovaných a plánovanýchpočet hodin náhradních dob (započtených a započtených do limitu).


Vzoreček pro výpočet délky dovolené je:

Výměra dovolené v týdnech x týdenní pracovní doba/kratší týdenní pracovní doba v hodinách x (počet celých odpracovaných TPD/52).


Příklady výpočtu délky dovolené

Příklad č. 1:

Zaměstnanec se sjednanou týdenní pracovní dobou 40 hodin týdně a výměrou dovolené 5 týdnů bude mít nárok na 200 hodin dovolené (za předpokladu, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok).
5 x 40 x (52/52) = 200

Příklad č. 2

Zaměstnanec se sjednanou týdenní pracovní dobou 30 hodin týdně a výměrou dovolené 5 týdnů bude mít nárok na 150 hodin dovolené (za předpokladu trvání pracovního poměru po celý kalendářní rok).
5 x 30 x (52/52) = 150

Příklad č. 3

Zaměstnanec má sjednanou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Výměra dovolené je 5 týdnů a jeho pracovní poměr bude trvat pouze do konce měsíce března 2022, tedy 12 týdnů. Jeho nárok na dovolenou bude 46 hodin.
5 x 40 x (12/52) = 46

Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW provedete nastavení základní výměry dovolené v parametru č. 26 – Základní výměra – týdny.

U školských organizací, kde jsou nepedagogové, kteří mají výměru dovolené 5 týdnů a pedagogové, kteří mají výměru dovolené 8 týdnů, se v parametru č. 26 – Základní výměra – týdny nastaví 5 týdnů a u pedagogických funkcí (Hlavní nabídka – Číselníky – Funkční a odborné zařazení – Funkce, ISCO) se v poli Týdny dovolené nastaví hodnota 8 (počet týdnů dovolené). U nepedagogických funkcí se nastaví hodnota 1, která udává, že se program má podívat do nastavení parametru č. 26 – Základní výměra – týdny.

Týdenní pracovní doba/kratší týdenní pracovní doba zaměstnance má vliv na délku dovolené a v programu AVENSIO SW ji najdete uvedenou na záložce Úvazek – zařazení (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Úvazek) v poli Sjednaná prac. doba.

Délku dovolené vidíte v poli Nárok na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady) a v poli Nárok na dovolenou v okně Nárok a zůstatky dovolené (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady – tlačítko se třemi tečkami).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn