Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

A máme tu další zvýšení nezabavitelné částky!

S účinností od 1. října 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka. Důvodem je zvýšení částky navýšení normativních nákladů na bydlení. Podrobný výklad a ukázku výpočtu naleznete v našem novém článku.
zvýšení nezabavitelné částky

zvýšení nezabavitelné částkyS účinností od 1. října 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka. Důvodem je zvýšení částky navýšení normativních nákladů na bydlení. Podrobný výklad a ukázku výpočtu naleznete v našem novém článku. 

Výše nezabavitelné částky od 1. října 2022

V souvislosti s nařízením vlády č. 289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se s účinností od 1. října 2022 mění výše nezabavitelné částky.

Současná částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení, která je stanovená v § 26a odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. se tímto nařízením zvyšuje o částku 4.500 Kč. Zároveň je stanoveno, že se z této částky (4.500 Kč) pro účely výpočtu základní nezabavitelné částky použije pouze polovina, to znamená, že částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení se zvýší o 2.250 Kč.

Výpočet základní nezabavitelné částky je od 1. října 2022 následující:

= ¾ ze součtu částek: životního minima jednotlivce + normativních nákladů na bydlení + částka navýšení normativních nákladů na bydlení
= ¾ ze součtu 4.620 Kč + 6.815 Kč + 3.370 Kč (1.120 Kč + 2.250 Kč)
= ¾ z částky 14.805 Kč
= 11.103,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se od 1. října 2022 zvyšuje na:

= 1/3 z nezabavitelné částky na osobu povinného
= 1/3 z částky 11.103,75 Kč
= 3.701,25 Kč

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení (tzv. „plně zabavitelná částka“)

= dvojnásobku součtu částek: životního minima jednotlivce + normativních nákladů na bydlení + částky navýšení normativních nákladů na bydlení
= 2 x 14.805 Kč
= 29.610 Kč


Upozornění: Celková nezabavitelná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Pro zpracování mezd za říjen budete mít včas k dispozici aktuální verzi programu ALFA MZDY AVENSIO, kde bude nezabavitelná částka upravena podle platné legislativy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn