Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Odstupné

odstupnéV souvislosti se skončením pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné. V jaké výši odstupné zaměstnanci náleží a kdy nárok na vyplacení odstupného ztrácí se dozvíte v článku. 

Výše odstupného a vznik nároku na odstupné

Odstupné je peněžité plnění vyplacené zaměstnanci v souvislosti se skončením pracovního poměru a to buď výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odstupné má zaměstnanci kompenzovat tíživou finanční situaci, do které se dostal v souvislosti se skončením pracovního poměru.

Zaměstnanci náleží odstupné ve výši:

  • trojnásobku průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru, který trval alespoň dva roky
  • dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku v případě, že pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky
  • jednonásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok.

Pro účely vyplacení odstupného se za dobu trvání pracovního poměru považuje i doba předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba mezi skončením předchozího pracovního poměru a současného pracovního poměru nebyla delší než 6 měsíců.

V případě, že dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z toho důvodu, že na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, nesmí zaměstnanec konat svoji práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, náleží zaměstnanci odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Kdy zaměstnanec ztrácí nárok na odstupné

V případě, že by k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání došlo v důsledku porušení předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo si zaměstnanec způsobil pracovní úraz nebo nemoc z povolání pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a zaměstnavatel by se zcela zprostil odpovědnosti, pak by zaměstnanci odstupné nenáleželo.

Lhůta pro vyplacení odstupného

Zaměstnavatel odstupné vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.

Od 1.4.2022 se výplata odstupného uvádí v Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání, v části týkající se Podpory v nezaměstnanosti. Je to údaj, který ČSSZ poskytuje Úřadu práce jako podklad pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW se odstupné zadává uživatelským mzdovým kódem 699 – ODSTUPNÉ se systémovým kódem 463 – ODSTUPNÉ. Zadává se na mzdových položkách (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Mzdové položky).

Do pole Množství program automaticky doplní průměrný měsíční výdělek, do pole Sazba je nutné vyplnit počet měsíců (násobků), za které je odstupné vypláceno.

Údaje o odstupném se vygenerují do Oznámení o skončení zaměstnání, od části Podpora v nezaměstnanosti.

Upozornění: Při vyplacení odstupného se v „chybáři“ neboli okně Výsledky kontroly dat objeví upozornění, že je k pracovnímu poměru zúčtována nepatřící mzdová položka. Důvodem je to, že je odstupné vypláceno z OON (ostatních osobních nákladů). Postačí vzít toto upozornění na vědomí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn