Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novinky v ONZ

Od 1.4.2022 došlo k úpravě Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance (ONZ). Úprava souvisí s novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Jistě jste zaznamenali, že od 1.4.2022 došlo k úpravě Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance (ONZ). Úprava souvisí s novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která byla provedena zákonem č. 248/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon č. 248/2021 Sb. byl zveřejněn 30.6.2021, částce 106 Sbírky zákonů.

Úprava se týká údajů poskytovaných Úřadu práce, které jsou rozhodné pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání. Do ONZ byly přidány následující údaje:

 • Druh zaměstnání
 • Doba trvání zaměstnání
 • Doba důchodového pojištění
 • Výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku
 • Výše nároku na odstupné/odchodné/odbytné
 • Informace, zda odstupné/odchodné/odbytné bylo vyplaceno
 • Způsob skončení zaměstnání
 • Důvod skončení zaměstnání

Program ALFA MZDY AVENSIO

Předmětná úprava je součástí programu ALFA MZDY AVENSIO od verze 3.2.5. Důležité je při skončení pracovního poměru zaměstnance správně zvolit důvod ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – pole Ukončení). Ke způsobům ukončení pracovního poměru byl přidán sloupec ONZ – důvod ukončení. Proto při ukončení pracovního poměru zaměstnance zvolte ten důvod, u kterého je vyplněna číslice ve sloupci ONZ – důvod ukončení. Je to z toho důvodu, abyste měli správně vyplněn nový formulář ONZ platný od 1.4.2022.

Formulář ONZ najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Byl rozdělen na jednotlivé záložky, přičemž záložka týkající se údajů pro Úřad práce, tedy nových změn, je záložka Podpora v nezaměstnanosti.

V rámci této záložky se doplňují následující údaje:

Důvod neposkytnutí podkladů – toto políčko se vyplní automaticky v případě úmrtí pojištěnce a v případě starobního důchodu. Pokud se jedná o funkci soudce, zastupitele, poslance, senátora, člena vlády nebo prezidenta, je nutné toto políčko vyplnit ručně.

Druh zaměstnání – automaticky se ze zadání na pracovním poměru vyplní, zda se jednalo o pracovněprávní vztah nebo o služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.

Důvod ukončení pracovněprávního vztahu – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení pracovního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Průměrný čistý měsíční výdělek – pokud program zná průměrný měsíční čistý výdělek, doplní ho automaticky, pokud ne, je nutné ho spočítat a doplnit ručně

Důvod ukončení služebního poměru – pole se vyplní automaticky na základě zadání důvodu ukončení služebního poměru v poli Ukončení na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Je důležité mít vyplněný ten důvod, který má ve sloupci ONZ – důvod ukončení číslici.

Doba důchodového pojištění – v tomto okně se zobrazují doby pojištění (maximálně však 12 období)

Odchodné/odbytné/odstupné:

 • „zatržítko“ k poli Náleží se vyplní v případě, že je jako důvod ukončení PP uvedeno ukončení s odstupným. V opačném případě se musí „zatržítko“ vyplnit ručně.
 • pokud bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno, bude toto políčko zatrženo, pokud ne, je třeba zatržení tohoto políčka zrušit
 • pole Druh – vyplní se automaticky, podle toho, co bylo vyplaceno na mzdových položkách
 • pole Násobek příjmu – program automaticky toto pole vyplní, podle toho, za kolik měsíců bylo odstupné/odchodné/odbytné vyplaceno. Doplní se automaticky podle toho, co je vyplněno na mzdových položkách u kódu v poli Sazba

 

Zdroje:

www.cssz.cz

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn