Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Stávka a nárok na ošetřovné

Stávka, v médiích nyní často skloňované slovo zejména pak ve spojení s rozsáhlou stávkou ve školství plánovanou na 27. listopadu 2023.  Jak je to však s nárokem na ošetřovné? Mají na něj nárok rodiče dětí, jejichž školy zůstaly zavřené? 

Nárok na ošetřovné

Stávka, v médiích nyní často skloňované slovo zejména pak ve spojení s rozsáhlou stávkou ve školství plánovanou na 27. listopadu 2023.  Jak je to však s nárokem na ošetřovné? Mají na něj nárok rodiče dětí, jejichž školy zůstaly zavřené? 

Nárok na ošetřovné z důvodu stávky?

Zaměstnancům nárok na ošetřovné z důvodu stávky nepřísluší. Je tomu tak na základě § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ten v odstavci 1) definuje podmínky nároku na ošetřovné.

Za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká pouze z těchto důvodů:

  • Ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  • Jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou
  • Péče o dítě mladší 10 let, jestliže je školské zařízení nebo dětské zařízení uzavřeno z důvodu nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události
  • Péče o dítě mladší 10 let, které nemůže být v péči školského zařízení nebo jiného zařízení pro děti, v jehož denní či týdenní péči jinak je, z důvodu nařízené karantény
  • Péče o dítě mladší 10 let, protože fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata k poskytnutí lůžkové péče, byla přijata do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, porodila nebo jí byla nařízena karanténa a z těchto důvodů nemůže o dítě pečovat

 


Z výše uvedeného vyplývá, že uzavření školy či jiného zařízení z důvodu stávky nezakládá nárok na ošetřovné, jelikož se nejedná o nepředvídatelnou událost. S tím souvisí i to, že zaměstnanec nemá nárok na důležité osobní překážky podle § 191 zákoníku práce z titulu ošetřování dítěte, které je mladší 10 let.


Jaké je řešení pro rodiče dětí, jejichž škola je uzavřena z důvodu stávky?

Rodiče, jejichž děti nemůžou v pondělí 27. listopadu 2023 z důvodu stávky navštívit školské zařízení mohou svého zaměstnavatele požádat o práci na dálku, tzv. „homeoffice“, pokud to povaha jejich práce dovoluje. Zaměstnavatel však této žádosti není povinen vyhovět. Je ale povinen zdůvodnit, proč zaměstnanci práci na dálku neumožnil.
Další řešení pro rodiče dětí je čerpání dovolené, požádání o neplacené volno či náhradní volno.

TIP: Více o pravidlech práce na dálku po novele zákoníku práce si můžete přečíst zde ->


Program ALFA MZDY AVENSIO

Čerpání dovolené zadáte na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry) pomocí uživatelského mzdového kódu 611 – DOVOLENÁ, případně jiného uživatelského mzdového kódu se systémovým kódem 350 – DOVOLENÁ.

Neplacené volno zadáte pomocí uživatelského mzdového kódu se systémovým kódem 413 – N. VOLNO – ZP PRAC.  na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).  

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn