Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Práce ve svátek – odměňování a náhrady

Práce na dálku

Z pohledu pracovněprávního jsou za svátky považovány jak státní svátky, tak i ostatní svátky. Jejich rozdělení je stanoveno zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu. Jak se řeší odměňování práce ve svátek a jak je to od 1. října 2023 s dohodami konanými mimo pracovní poměr se dozvíte v článku.  

Přehled státních a ostatních svátků

Státními svátky jsou tyto dny:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

Za ostatní svátky jsou považovány tyto dny:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Odměňování práce ve svátek

Některé práce ze své povahy vyžadují, aby je zaměstnanci vykonávali i ve dnech, na které připadají státní nebo ostatní svátky. Typicky je to u nepřetržitých provozů ve zdravotnických zařízeních, sociálních službách, práce v dopravě, práce při ošetřování a krmení zvířat, atd.

Odměňování za práci ve svátek řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a to konkrétně v § 115 u organizací, odměňující své zaměstnance mzdou§ 135 u organizací odměňující své zaměstnance platem.

Za dobu, kterou zaměstnanec odpracuje ve svátek, přísluší zaměstnanci přednostně náhradní volno za práci ve svátek. Náhradní volno přísluší zaměstnanci v takovém rozsahu, v jakém vykonával práci v den svátku. Za toto náhradní volno má zaměstnanec ze mzdové sféry nárok na náhradu mzdy, která je ve výši průměrného výdělku. U platové sféry se plat za dobu náhradního volna nekrátí. Náhradní volno za práci ve svátek musí zaměstnavatel poskytnout nejpozději do třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna u mzdové sféry. U zaměstnanců, kteří jsou odměňováni platem, je příplatek za práci ve svátek ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.

Náhrada za svátek

Připadne-li svátek na den, který je pro zaměstnance jeho pracovním dnem (měl by v tento den odpracovat svoji směnu) a z důvodu svátku tuto směnu neodpracuje, přísluší zaměstnancům odměňovaným mzdou náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. U zaměstnanců odměňovaných platem se plat za den, který zaměstnanec neodpracoval v důsledku svátku, nekrátí.

Odměňování práce ve svátek u dohod konaných mimo pracovní poměr

Po novele zákoníku práce účinné od 1. října 2023 mají nárok na příplatek za práci ve svátek a náhradu za neodpracovanou směnu v den svátku i zaměstnanci pracující pro své zaměstnavatele na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.


Program AVENSIO SW

Parametr pro generování náhrady za svátek

Zda chcete nebo nechcete generovat náhradu za svátek, nebo zda chcete generovat náhradu za svátek i u dohod, nastavíte podle parametru č. 32 – Náhrada svátku (Hlavní okno – Parametry). Tento parametr je pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou.

Pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou je určen parametr č. 180 – Náhrada svátku. Tento parametr je možné nastavit pouze s pomocí konzultační linky (skrytý parametr). Tímto parametrem nastavujete, zda se náhrada za neodpracovanou dobu z důvodu svátku generuje poměrnou částí měsíční mzdy nebo ve výši průměrného výdělku. Je možné nastavit i to, že náhradu za svátek generovat nechcete.

Mzdové kódy pro náhradu za svátek

Pro náhradu za svátek použijete následující kódy:

 • Pro náhradu za svátek u hodinové mzdy uživatelský mzdový kód se systémovým kódem 390 – NÁHR. SVÁTEK HOD. M
 • Pro náhradu za svátek u měsíční mzdy uživatelský mzdový kód se systémovým kódem 391 – SVÁTEK MĚSÍČNÍ MZDY

Mzdový kód pro příplatek za práci ve svátek

Příplatek za práci ve svátek se zadá uživatelským mzdovým kódem s nastaveným systémovým kódem 186 – PŘÍPLATEK ZA SVÁTEK

Mzdový kód pro práci ve svátek + příplatek za práci ve svátek

Proplacení práce ve svátek včetně příplatku za práci ve svátek můžete provést pomocí uživatelského mzdového kódu s nastaveným systémovým kódem 40 – PRÁCE VE SVÁTEK.

Příplatek za práci ve svátek u dohod konaných mimo pracovní poměr

Pro zadání příplatku za práci ve svátek u dohod konaných mimo pracovní poměr použijete uživatelský mzdový kód se systémovým kódem 494 – SVÁTEK OON.

Náhrada za práci ve svátek u dohod konaných mimo pracovní poměr

Náhradu za práci ve svátek zadáte pomocí těchto systémových mzdových kódů:

394 – NÁHR. SVÁTEK HOD. M. – OON – náhrada za svátek placená průměrem z OON (u dohod odměňovaných hodinovou sazbou)

395 – SVÁTEK MĚSÍČNÍ MZDY – OON – náhrada za svátek placená měsíční mzdou (u dohod placených měsíční odměnou)

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn