Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Práce v sobotu a v neděli

Právní úprava pro zaměstnance odměňované mzdou:

Na základě ustanovení § 118 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce v sobotu a v neděli dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý hodinový výdělek). Je však možné sjednat jinou minimální výši (tedy i nižší, než je uvedené minimum) a způsob určení příplatku.

V souladu s ustanovením § 118 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci při výkonu práce v zahraničí příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Právní úprava pro zaměstnance odměňované platem:

Podle ustanovení § 126 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

Obdobně jako je tomu u zaměstnanců odměňovaných mzdou, může zaměstnavatel při výkonu práce zaměstnance v zahraničí poskytovat příplatek místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 126 odst. 2 zákoníku práce).

Příplatek se poskytuje i za necelé odpracované hodiny v sobotu či v neděli, neboť podle § 141 odst. 2 zákoníku práce platí, že: „Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.“

Program AVENSIO SW

Zúčtovat příplatek za práci v sobotu nebo v neděli lze ve mzdovém a personálním programu AVENSIO SW několika různými mzdovými kódy, jejichž konkrétní zvolení záleží na způsobu výpočtu takového příplatku, případně na tom, z jakých prostředků se platí.

Pro výpočet příplatku určitým % z průměrného hodinového výdělku použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 182 (mzdové prostředky), resp. 490 (ostatní osobní náklady). Výše procenta se ukládá do pole „Sazba 1“.

Pro výpočet příplatku určitou pevnou sazbou (částkou) v Kč za hodinu práce použijte mzdový kód s uloženým systémovým kódem 184. Stonásobek sazby se ukládá do pole „Sazba 1“.

Správnost nastavení uživatelských mzdových kódů zkontrolujete v Tabulce mzdových kódů (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd). Nebudete-li si jisti, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky.

Přehled zúčtovaných příplatků můžete získat např. pomocí těchto sestav (v závorce je uvedeno jejich číslo):

  • Nákladová rekapitulace s podmínkou detailního zobrazení (010800)
  • Soupis mzdových údajů (110100) – číslo mzdového kódu se vypisuje v záložce „Nastavení“ do pole „Druh mzdy“
  • Inventura mzdových položek (500200) – číslo mzdového kódu se vypisuje v zadávacím okně sestavy do pole „Druh mzdy“
  • Inventura hrubé mzdy (500800)
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn