Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Odměna člena družstva a zákonné odvody

V dnešním blogovém článku si shrneme, jak je to se zákonnými odvody z odměn členů družstev, kteří pro družstvo nevykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu.

Zdravotní pojištění

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) však stanovuje několik výjimek, mezi které patří i členové družstev, kteří nemají pracovněprávní vztah k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni a nedosáhli v kalendářním měsíci započitatelného příjmu. Od 1.1.2021 je částka započitatelného příjmu stanovena na 3.500,– Kč. Jinými slovy, odměna člena družstva podléhá odvodu zdravotního pojištění, pokud činí alespoň 3.500,– Kč za měsíc.

Sociální pojištění

Podmínky účasti členů družstev na nemocenském a důchodovém pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb. a 155/1995 Sb. Členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, jsou účastni pojištění v těch měsících, v nichž dosáhli započitatelného příjmu alespoň 3.500,– Kč. Na rozdíl od zdravotního pojištění platí pro odvod sociálního pojištění maximální vyměřovací základ, který v roce 2021 činí 1.701.168,– Kč.

Pojištění vzniká dnem, ve kterém člen družstva začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

Na evidenčním listu důchodového pojištění se jako druh výdělečné činnosti uvádí v prvním znaku kódu písmeno „O“.

Daň z příjmů

Odměna podléhá daní z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pokud člen družstva učiní daňové prohlášení, pak příjmy podléhají zálohové dani, přičemž sazba daně činí 15% pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy a 23% pro část základu daně přesahující 4násobek průměrné mzdy. Jestliže člen družstva neučiní prohlášení k dani, podléhá odměna nepřesahující měsíčně částku 3.500,– Kč srážkové dani, nad tuto částku pak zálohové dani.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (viz vyhláška č. 125/1993 Sb.) se na odměny členů družstva nevztahuje.

Program ALFA MZDY AVENSIO

V tomto mzdovém a personálním programu se výkon práce člena družstva mimo pracovněprávní vztah eviduje v okně pracovního poměru jako druh 6 – bez pracovní smlouvy a typ vztahu 5 – člen družstva.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn