Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Od 1. ledna letošního roku platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání,
  • hlášení a vyúčtování

učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou.

 

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to prostřednictvím:

  • aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) – tato aplikace je dostupná na www.daneelektronicky.cz

– s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo

– podepsaná uznávaným elektronickým podpisem

  • datové schránky.

Za nedodržení povinné elektronické formy uloží správce daně pokutu ve výši 2.000,– Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,– Kč.

zdroj: www.financnisprava.cz

Důležité související předpisy:

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

vyhláška č. 212/2012 Sb. o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu

vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Bližší informace jsou samozřejmě dostupné na webových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Odpovědi na časté dotazy, návody, průvodce aplikací EPO apod. najdete na http://epodpora.mfcr.cz.

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn