Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Jak správně platit daň finančnímu úřadu

Úvodem si připomeňme, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Soustava územních finančních orgánů (tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem) zanikla na konci roku 2012 a byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří:

  • Generální finanční ředitelství,
  • Odvolací finanční ředitelství,
  • 14 finančních úřadů a
  • Specializovaný finanční úřad.

Na základě zákona o Finanční správě ČR je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (s působností na celém území České republiky).

Pro správné placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z:

  • předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen)
  • matrikové části (jednoznačně určuje finanční úřad)
  • kódu banky 0710 (směrový kód České národní banky, u které mají finanční úřady vedeny účty).

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou.

Seznam předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní a čísla matrik lze dohledat na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daně a pojistnéPlacení daní – viz tento odkaz.

Podotýkám také, že v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákonem o Finanční správě ČR, byly v České národní bance zrušeny ke dni 31. 12. 2012 veškeré bankovní účty všech shora zmiňovaných 199 rušených finančních úřadů. K datu 01.01.2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od uvedeného data po dobu dvou let (tj. od 01.01.2013 do 31.12.2014) automaticky převáděla platby chybně zaplacené na již zrušené původní bankovní účty na nové nástupnické bankovní účty finančních úřadů.

Jelikož se ale dnem 01.01.2015 definitivně původní účty ruší, nebude ČNB platby poukázané po tomto datu převádět, ale vrátí je zpět daňovému subjektu. Tím tedy nebude jeho daňová povinnosti splněna.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým