Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Novinky a změny pro rok 2016 – 1. část

Nový rok 2016 přináší spoustu změn v oblasti práce, daní, pojištění a sociálních věcí apod. Seznamte se s některými z nich v tomto blogovém článku:

Minimální mzda

Na základě nařízení vlády č. 233/2015 Sb. ze dne 20.08.2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy – pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc (dosud 9 200 Kč) nebo 58,70 Kč za hodinu (dosud 55 Kč). Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění činí 9 300 Kč za měsíc (dosud 8 000 Kč) nebo 55,10 Kč za hodinu (dosud 48,10 Kč) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Zaručená mzda

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se zvýšila také zaručená mzda. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupiny, a od 01.01.2016 činí (pozn.: obrázek zvětšíte kliknutím na něj):

Zaručená mzda od 01_2016

Zvýšení platových tarifů

Zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, se zvyšují platové tarify → dochází ke zvýšení stupnic platových tarifů, které tvoří přílohy č. 2, 6 a 8 vládního nařízení č. 564/2006 Sb.

Zdravotní pojištění

Minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných činí 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč).

Minimální měsíční záloha u zaměstnanců činí 1 337 Kč, tato částka je zároveň výší pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů (v roce 2015 to bylo 1 242 Kč). Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda, tj. 9 900 Kč.

Pojistné platí jak OSVČ, tak zaměstnanci bez omezení horní hranicí vyměřovacího základu, neboť zákonné ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu bylo zrušeno.

Stát platí za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (v roce 2015 to bylo 845 Kč) – vyměřovací základ činí 6 444 Kč – viz vládní nařízení č. 158/2015 Sb. ze dne 24.06.2015.

Zrušení důchodového spoření

K 31. 12. 2015 došlo k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V letošním roce proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům.

Zvýšení základní výměry vyplácených důchodů

Od lednové splátky se o 40 Kč (z dosavadních 2 400 Kč na 2 440 Kč) zvyšuje základní výměra důchodů vyplácených z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1.1.2016 (týká se všech druhů důchodů, tj. starobních vč. předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích). Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není tedy nutné o ně požádat.

Procentuální výměra, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.

Jednorázový příspěvek důchodcům

V únoru dostanou poživatelé důchodů finanční výpomoc, tj. jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016.

FKSP

Od 1.1.2016 se navyšuje základní příděl, kterým je fond kulturních a sociálních potřeb tvořen, na 1,5 % (dosud 1 %) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť

Nezabavitelné částky

S ohledem na zvýšení normativních nákladů na bydlení (viz nařízení vlády č. 395/2015 Sb. ze dne 14.12.2015) se také mění nezabavitelné částky v souvislosti s výpočtem exekučních srážek poprvé u mezd zpracovávaných za leden 2016:

nezabavitelná částka povinného (dlužníka) = 6178,67 Kč (v roce 2015 = 6118 Kč)

nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu povinného (dlužníka) = 1544,67 Kč (v roce 2015 1529,50).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) sráží bez omezení, činí 9268 Kč (v roce 2015 = 9177 Kč).

Průměrná mzda pro výpočet povinného podílu

Pro výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2015 v roce 2016 se použije průměrná mzda v národním hospodářství vyhlášená za 1. až 3. čtvrtletí 2015 ve výši 25.903,– Kč.

Svátek na Velký pátek

Poprvé bude slaven nový svátek, a to Velký pátek (letos připadá na 25. března).

Lhůty pro podání vyúčtování zálohové, srážkové daně a pojistného na důchodové spoření

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 se podává do 1.3.2016, elektronicky pak do 21.3.2016.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015 je povinen plátce daně (plátcova pokladna) podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1.4.2016.

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015 se podává pouze elektronicky, a to v termínu do 1.4.2016. Vzhledem k ukončení důchodového spoření je možné podat pojistné tvrzení (tj. vyúčtování) ještě v termínu do 31.8.2016.

Redukční hranice

Redukční hranice (RH) týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2016 následující:

První RH činí 901 Kč (v roce 2015 = 888 Kč),

Druhá RH činí 1 351 Kč (v roce 2015 = 1 331 Kč),

Třetí RH činí 2 701 Kč (v roce 2015 = 2 662 Kč).

Redukční hranice (RH) pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě činí:

První RH = 157,68 Kč (v roce 2015 = 155,40 Kč),

Druhá RH = 236,43 Kč (v roce 2015 = 232,93 Kč),

Třetí RH = 472,68 Kč (v roce 2015 = 465,85 Kč).

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn