Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Cestovní náhrady v roce 2016

Vyhláškou č. 385/2015 Sb. ze dne 17.12.2015 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ustanovení § 189 odst. 1 Zákoníku práce s účinností od 1.1.2016:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 Zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč (v roce 2015 = 1,00 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (v roce 2015 = 3,70 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 Zákoníku práce nejméně ve výši

a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2015 = 69 Kč),

b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2015 = 104 Kč),

c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2015 = 163 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 Zákoníku práce ve výši

a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2015 = 69 Kč až 82 Kč),

b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2015 = 104 Kč až 125 Kč),

c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2015 = 163 Kč až 195 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí Zákoníku práce činí

a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2015 = 35,90 Kč),

b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2015 = 38,30 Kč),

c) 29,50 Kč u motorové nafty (v roce 2015 = 36,10 Kč).

Poznámka: pro rok 2015 platila vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn