Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Navýšení platů státních zaměstnanců od 1.11.2015

Již za dva dny, tj. od 1.11.2015 se navýší platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (viz nařízení vlády č. 278/2015 Sb. a č. 279/2015 Sb. ze dne 19.10.2015 uveřejněná v částce 115 Sbírky zákonů dne 26.10.2015) .

Zaměstnancům ve zdravotnictví se platový tarif zvýší až od 1.1.2016.

U pedagogických pracovníků také dochází od 1.11.2015 ke zvýšení počtu platových stupňů z pěti na šest za účelem lepšího zohlednění délky započitatelné praxe.

Firma Alfa Software s.r.o. poskytla svým zákazníkům již druhý den po zveřejnění shora uvedených vládních nařízení, tj. 27.10.2015, novou verzi mzdového a personálního programu AVENSIO Software tak, aby mohli pohodlně a včas svým zaměstnancům vyhotovit a předat nové platové výměry.

Aktualizace samozřejmě obsahuje i automatickou změnu platů v 11/2015, resp. 01/2016 včetně přeřazení pedagogických pracovníků do vyššího platového stupně. Uživatelé AVENSIA tak mohou po aktualizaci programu o jeho novou verzi s předstihem provést kontrolu budoucích platových změn svých zaměstnanců. Více informací k doporučeným postupům kontroly se uživatelé dozvědí v dopise k verzi 2.8.9, který je k dispozici v Zákaznické zóně MOJE ALFA na webových stránkách firmy Alfa Software s.r.o. a také u svých obchodních zástupců nebo u pracovnic konzultační linky.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn