Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Žádost zaměstnankyně o peněžitou pomoc v mateřství

Základní informace:

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) je jednou z dávek nemocenského pojištění. Jejím cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní zaměstnankyni v okamžiku, kdy kvůli mateřství krátkodobě ztratí výdělek. Vyplácí ji okresní správa sociálního zabezpečení.

Další informace, a to zejména ohledně podmínek nároku na PPM, doby poskytování PPM a výpočtu se dozvíte zde.

Nárok na PPM uplatňuje těhotná zaměstnankyně (zaměstnankyně, která porodila) tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ji vydá ošetřující lékař (tj. gynekolog, u něhož je v předporodní péči).

části A tiskopisu potvrdí lékař předpokládaný den porodu. Den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství vyplní zaměstnankyně v části B tiskopisu.

Poté žádost o peněžitou pomoc v mateřství doplněnou o další důležité údaje předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli. Ten k žádosti přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a případně podklady pro provádění srážek z dávek a odešle je neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pro úplnost uvádím, že podle ustanovení § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, mimo jiné, také po dobu mateřské dovolené. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni podle ustanovení § 195 odst. 1 zákoníku práce mateřská dovolené po dobu 28 týdnů (porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, pak jí přísluší mateřská dovolená po dobu 37 týdnů). Další podmínky pro čerpání mateřské dovolené stanoví zákoník práce v § 195 odst. 2 až odst. 5, dále v § 197§ 198.

Program AVENSIO Software:

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software vytisknete přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění takto:

Nejprve v okně pracovního poměru uložte vynětí zaměstnankyně z evidenčního stavu z důvodu mateřské dovolené:

Bez názvu

Program automaticky na záložku Nemocenské karty zaměstnankyně vygeneruje doklad se mzdovým kódem 661_Mateřské dávky a dále doklad se mzdovým kódem 666-Nemoc OSSZ. Po otevření dokladu 666-Nemoc OSSZ a potvrzení tlačítka Příloha k žádosti můžete Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění editovat, vytisknout, uložit do souboru ve formátu *.pdf nebo označit pro její následné elektronické odeslání:

Bez názvu1

Pro elektronické zpracování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění zvolte menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Přílohy k žádostem o dávky.

Více informací naleznou všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentech Záložka NemocenskéPříloha k žádosti o nemocenskou dávku – viz menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance nebo se mohou obrátit na své obchodní zástupce či pracovnice konzultační linky firmy Alfa Software, s.r.o.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn