Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou

Co se týče započítávání náhradních dob z pohledu nároku na dovolenou, máme tři způsoby:

 • Doby započtené plně jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou
 • Doby započtené do výše 20násobku týdenní pracovní doby
 • Doby nezapočtené jako výkon práce

Náhradní doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou jsou doby, kdy zaměstnanec nepracuje z níže uvedených důvodů, a přesto je mu tato doba započtená plně jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou (§ 348 odst. 1 ZP). Jsou to následující náhradní doby:

 • Čerpání dovolené (jedná se o čerpání řádné dovolené i dodatkové dovolené)
 • Svátek – zaměstnanec v tento den nepracuje z toho důvodu, že je státní svátek, ale jeho plat nebo mzda se mu za tento den nekrátí nebo je mu za takto neodpracovaný den poskytnuta náhrada mzdy
 • Náhradní volno čerpané za práci ve svátek nebo za práci přesčas
 • Dočasná pracovní neschopnost způsobená následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená místo mateřské dovolené – je to doba, kdy muž čerpá rodičovskou dovolenou v době, kdy by zaměstnankyně (matka dítěte) měla nárok čerpat mateřskou dovolenou
 • Samostudium – týká se pedagogických pracovníků (na základě zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)
 • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Poskytování dlouhodobé péče podle § 191 zákoníku práce (dále jen ZP)
 • Překážky v práci na straně zaměstnance (stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb.) nebo na straně zaměstnavatele (vyjma překážek v práci způsobených povětrnostními vlivy)
 • Výkon veřejné funkce (§ 201 ZP)
 • Výkon občanské povinnosti (§ 202 ZP)
 • Jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 ZP)
 • Pracovní volno související s branou povinnosti (§ 204 ZP)
 • Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ZP)

Mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele, které jsou plně započteny jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Prostoj (§ 207 písm. a) ZP)
 • Jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP)
 • Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)

Důležitými osobními překážkami stanovenými nařízením vlády č. 590/2006 Sb. jsou:

 • Lékařské vyšetření nebo ošetření
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění dopravních prostředků
 • Znemožnění cesty do zaměstnání
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Úmrtí člena rodiny
 • Doprovod
 • Pohřeb spoluzaměstnance
 • Přestěhování
 • Vyhledání nového zaměstnání

 

Program AVENSIO SW

Co se týče započítávání náhradních dob, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Pracovní poměr – Vynětí ze stavu) :
  • např. u mateřské dovolené (typ vynětí č.2 – Mateřská dovolená)
  • u rodičovské dovolené místo mateřské dovolené (typ vynětí č. 13 – Rodičovská místo mateřské).
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Náhrady) na:
  • Čerpání řádné i dodatkové dovolené
  • Samostudium
  • Školení
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele)
  • Překážky na straně zaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou na akci pro děti a mládež a pracovní volno bez náhrady na akci pro děti a mládež
  • Výkon veřejné funkce
  • Refundace

 • Na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Mzdové položky) na:
  • Překážky na straně organizace (zaměstnavatele) hodinové
  • Překážky na straně zaměstnance hodinové

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské), což se týká:
  • Dočasné pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • Ošetřování dítěte do 10 let věku nebo jiného člena domácnosti podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
  • Ošetřování dítěte při uzavření školy
  • Dlouhodobého ošetřovného

Poznámka: Nepřítomnosti zadané uživatelskými mzdovými kódy s výše zmíněnými systémovými kódy se budou započítávat vždy jako doba odpracovaná z pohledu nároku na dovolenou.

Náhradní doby plně započtené z pohledu nároku na dovolenou můžete vidět v okně Nárok a zůstatky dovolené, řádek Nepřítomnosti – plně započtené (2) (Karta zaměstnance – Pracovní poměr – záložka Náhrady – okno Nárok a zůstatky dovolené (otevřené přes tlačítko se třemi tečkami)).

V tabulce mezd je u mzdových kódů, které patří do kategorie dob plně započtených z pohledu nároku na dovolenou, příznak „P“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“ – Dovolená).

Příklad:

Zaměstnanec pracuje v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku. Jeho týdenní pracovní doba je 40 hodin (od pondělí do pátku každý den 8 hodin). V únoru si vyčerpá řádnou dovolenou od 1.2.2021 do 5.2.2021, což je v jeho případě pět pracovních dní po osmi hodinách, tedy 40 hodin. Od 17.2.2021 do 24.2.2021 čerpá ošetřovné na dítě do deseti let věku. To je pro něho 8 kalendářních dní, ale 6 pracovních, což je 48 hodin. Na konci tohoto účetního období 02/2021 má tento zaměstnanec plně započteno 88 hodin jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou (40 hodin dovolená + 48 hodin ošetřovné).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn