Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou

Nepřítomnosti započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou (§ 216 odst. 2 ZP) jsou druhou skupinou náhradních dob, kdy zaměstnanec nevykonává práci, přesto jsou mu tyto nepřítomnosti započteny jako výkon práce při posuzování nároku na dovolenou. Doby započtené do limitu jsou z pohledu nároku na dovolenou považovány jako doba odpracovaná pouze do výše 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) a to za podmínky, že zaměstnanec si odpracuje alespoň 12násobek týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby). Do zmíněného 12násobku jsou započteny doba odpracovaná + plánovaná i doby započtené plně z pohledu nároku na dovolenou. Výčet dob započtených plně naleznete v blogovém článku zde.

Náhradní doby započtené do limitu z pohledu nároku na dovolenou jsou:

 • Dočasná pracovní neschopnost (s výjimkou DPN způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která se započítává plně)
 • Rodičovská dovolená (s výjimkou RD místo mateřské dovolené u muže, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou – ta je z pohledu nároku na dovolenou započtena plně jako doba odpracovaná)
 • Karanténa
 • Jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 ZP, které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Program AVENSIO SW

Co se týče započítávání náhradních dob do limitu, program se dívá na zadání výše zmíněných důvodů nepřítomností:

 • Na záložku Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské) u dočasné pracovní neschopnosti, dočasné pracovní neschopnosti způsobené nepracovním úrazem a karantény.

 • Na Vynětí ze stavu (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – řádek Vynětí ze stavu – otevřeme přes tlačítko se třemi tečkami) u rodičovské dovolené (vynětí č. 3 – Rodičovská dovolená). Dále ještě na následující důvody vynětí, týkající se jiných překážek v práci:
  • č. 9 – Nepl. volno bez ZP
  • č. 10 – Nepl. volno s rodičovským příspěvkem
  • č. 11 – Otcovská + rodičovská dovolená
  • č. 12 – Otcovská + nepl. volno
  • č. 91 – Nepl. volno ZP prac.
  • č. 92 – Nepl. volno ZP prac./org.
  • č. 93 – Nepl. volno ZP org.
 • Na záložku Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady) u jiných důležitých osobních překážek v práci zadaných následujícími mzdovými kódy:

Na záložce Náhrady vidíte započtení do limitu v okně Nárok a zůstatky dovolené, které otevřeme pomocí tlačítka se třemi tečkami na záložce Náhrad ve spodní části okna, která se jmenuje Zůstatky dovolené, průměry. Nepřítomnosti započtené do limitu máte na řádku č. 3 Nepřítomnosti – do limitu (§216 odst. 2). Na tomto řádku je uveden počet hodin všech nepřítomností, které se započítávají do limitu 20násobku. Na řádku č. 4 Nepřítomnosti…z toho započteno je počet hodin, kolik je skutečně započteno hodiny nepřítomností spadající do této skupiny.

Příklad: Zaměstnanec pracující v pětidenním rozvrhu od pondělí do pátku, jehož týdenní pracovní doba je 40 hodin (ve dnech pondělí až pátek pracuje každý den 8 hodin), čerpá od 1. února 2021 do 10. února 2021 řádnou dovolenou, což je 64 hodin, které se považují za dobu odpracovanou. Od 5. března 2021 do 19. března 2021 je zaměstnanec v karanténě. Zamešká 88 hodin. Těchto 88 hodin je mu započteno jako odpracovaných z pohledu nároku na dovolenou, protože tyto hodiny jsou v rámci 20násobku týdenní pracovní doby a zaměstnanec zároveň splnil podmínku odpracování 12násobku týdenní pracovní doby (doba skutečně odpracovaná + doba plně započtená + doba plánovaná).

To, kolik hodin tvoří 12násobek a 20násobek týdenní pracovní doby vidíte v okně Nárok a zůstatky dovolené, v části Průměrná týdenní pracovní doba, pole x12 a x20.

Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky) jsou tyto doby značeny příznakem „L“ v části zápočty, ve třetím sloupci (pole „D“- Dovolená).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn