Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Mzdový výměr

Zaměstnavatel je povinen v den nástupu zaměstnance do práce vydat mu písemný mzdový výměr, jestliže příslušné údaje neobsahuje smlouva (individuální nebo kolektivní) nebo vnitřní předpis.

Zákoník práce ve svém ustanovení § 113 odst. 4 předepisuje, že mzdový výměr obsahuje údaj o:

  • způsobu odměňování (tj. forma mzdy – měsíční, hodinová či jiná)

Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Je jedno, jestli zaměstnavatel vydá nový mzdový výměr, nebo provede změnu stávajícího mzdového výměru.

V programu AVENSIO Software lze vzorový mzdový výměr vytisknout v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Formuláře – Smlouvy. Takový mzdový výměr lze rovněž uživatelsky upravit podle potřeb konkrétní organizace – více informací k této možnosti mohou všichni uživatelé programu dohledat v dokumentu „Úprava formulářových sestav“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

Poznámka: Zaměstnavatel ve veřejných službách a správě je povinen zaměstnanci vydat v den nástupu do práce písemný platový výměr – více informací viz můj blogový článek uveřejněný dne 24.07.2014.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn