Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Platový výměr

Zaměstnavatel ve veřejných službách a správě je povinen vydat zaměstnanci v den jeho nástupu do práce písemný platový výměr (tato povinnost není, pokud je se zaměstnancem sjednán smluvní plat). Zákoník práce ve svém ustanovení § 136 odst. 2 taxativně uvádí povinné náležitosti platového výměru:

  • údaj o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen a o výši platového tarifu

  • údaj o výši ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu (např. osobní příplatek, příplatek za vedení, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek a u pedagogických pracovníků i specializační příplatek).
  • termín a místo výplaty, pokud tyto údaje neobsahuje pracovní smlouva, kolektivní smlouva (případně i jiná smlouva, byla-li by pro tento případ uzavřena) nebo vnitřní předpis.

Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci oznámit písemně vč. uvedení důvodu, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky (státu nebo územního samosprávného celku) vydá podle ustanovení § 136 odst. 3 zákoníku práce platový výměr orgán příslušný k určení jeho platu, tj. orgán, který ho na pracovní místo ustanovil (viz § 122 odst. 3 zákoníku práce).

V programu AVENSIO Software lze vzorový platový výměr vytisknout v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Formuláře – Smlouvy. Takový platový výměr lze rovněž uživatelsky upravit podle potřeb konkrétní organizace – více informací k této možnosti mohou všichni uživatelé programu dohledat v dokumentu „Úprava formulářových sestav“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn