Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Sleva na dani pro starobní důchodce – pozor změna!


Ústavní soud vyhlásil dne 30.07.2014 nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10.07.2014, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na daní v případě pracujících starobních důchodců. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24.840,– Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod.

Z obsahu citovaného nálezu vyplývá, že si pracující starobní důchodci budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda k 1. lednu roku 2014 pobírali či nepobírali starobní důchod.

Nález Ústavního soudu byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 04.08.2014 pod č. 162/2014 Sb. – viz tento odkaz.

Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele – plátce daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014, a to podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V návaznosti na vyhlášený nález Ústavního soudu uveřejnila Finanční správa dne 01.08.2014 na svých webových stránkách článek = nejčastější dotazy týkající se uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ze strany starobních důchodců a odpovědi na ně, které lze otevřít pomocí tohoto odkazu. Z obsahu zmiňovaného článku, mimo jiné, vyplývá, že Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Podle našeho názoru se tedy poprvé uplatní základní sleva za měsíc srpen 2014.

Pro všechny uživatele mzdového programu AVENSIO Software bude připravena nová verze s dostatečným časovým předstihem tak, aby jim byla co nejvíce usnadněna práce při zpracování mezd za měsíc srpen 2014 se zohledněním předmětné změny v uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn