Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Kalkulačky MPSV pro rok 2017

Ministerstvo práce a sociální věcí zveřejnilo 3. října 2016 na svých webových stránkách:

Poskytování a výpočet náhrady mzdy (platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) upravuje zákoník práce ve svém ustanovení § 192 a násl.

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění pak řeší zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uvedené dávky nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), který se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se pak redukuje (upravuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

V roce 2017 bude činit 1. redukční hranice 942 Kč, 2. redukční hranice 1 412 Kč a 3. redukční hranice 2 824 Kč. Pro srovnání uvádím, že v roce 2016 činí 1. redukční hranice 901 Kč, 2. redukční hranice 1 351 Kč a 3. redukční hranice 2 701 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % DVZ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % DVZ a výše ošetřovného činí 60 % DVZ.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2016.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn