Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Přehled „důchodového konta“

Jak vyplývá z aktuální tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), začne ČSSZ ve druhé polovině září rozesílat mužům ročníku narození 1955 a ženám narozeným v roce 1958 přehled dob důchodového pojištění. Ten obsahuje:

  • výčet a celkový součet:

– dob důchodového pojištění (tj. odpracovaných let)

– náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce, dobu péče o dítě do 4 let věku, …)

  • vyměřovací základy (dosažené příjmy/výdělky) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986.

Tyto údaje mohou sloužit k předběžnému orientačnímu výpočtu výše starobního důchodu. Lze je totiž dosadit do tzv. důchodové kalkulačky na webových stránkách ČSSZ.

Z přehledu lze zjistit také neevidované doby, tzn. doby, ke kterým ČSSZ nemá žádný doklad. Případné nedostatky tak mohou klienti ČSSZ začít řešit dostatečně včas, tj. ještě před podáním samotné žádosti o důchod. Vysvětlení k nejasnostem v přehledu a bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání), vyměřovacích základů od roku 1986 a o podmínkách nároku na důchod podá:

  • okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého bydliště
  • klientské centrum při ústředí ČSSZ v Praze 5, Křížová ul. 25
  • call centrum ČSSZ (tel. 257 062 860).

Přehled nebude zaslán těm občanům shora zmíněných ročníků:

  • kteří již letos požádali o tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění
  • kterým ČSSZ vyplácí starobní důchody nebo invalidní důchody III. stupně
  • kteří jsou příjemci důchodů od ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a ministerstva obrany.
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn