Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Daňové změny v roce 2018

Finanční správa ČR připravila a na svých webových stránkách zveřejnila přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018. Tento přehled je rozdělen do 3 částí týkajících se:

 • daně z příjmů fyzických osob (dále jen „FO“)
 • elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“)
 • kontrolního hlášení (DPH)

Některé změny týkající se daně z příjmů FO

 • Zvýšení částky osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439.200,– Kč ročně.
 • Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) bude možné uplatnit až do výše 12.200,– Kč.
 • Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši 6ti násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73.200,– Kč. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6.100,– Kč.
 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. 1.800,– Kč ročně), tedy ze současných 1.117,– Kč měsíčně (13.404,– Kč ročně) na 1.267,– Kč měsíčně (15.204,– Kč ročně).
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění bude nově umožněno učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Úplný výčet změn naleznete zde.

EET

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází EET:

 • 1. března 2018 startuje 3. fáze. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).
 • 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Kompletní informace o tom, koho se v posledních dvou fázích EET týká, se dozvíte zde.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

 • identifikační a kontaktní údaje plátce,
 • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH budou tedy dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

Více informací si přečtěte zde.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn