Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15.12.2017 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2018:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč(v roce 2017 = 1,10 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč(v roce 2017 = 3,90 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2017 = 72 Kč),

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč),

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2017 = 72 Kč až 86 Kč),

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč až 132 Kč),

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč až 205 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2017 = 29,50 Kč),

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2017 = 32,50 Kč),

c) 29,80 Kč u motorové nafty (v roce 2017 = 28,60 Kč).

Poznámka:

Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn