Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Hlavní změny v důchodovém pojištění od roku 2018

Na základě nařízení vlády č. 343/2017 Sb., se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

  • základní výměra zvyšuje o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 Kč na 2 700 Kč,
  • procentní výměra zvyšuje o 3,5 %.

Dále se stanoví

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč.
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

Na základě nařízení vlády č. 344/2017 Sb. se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017. Částka příplatku se po uvedeném zvýšení zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zákon č. 203/2017 Sb., mimo jiné, ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech (více viz blogový článek z 2.8.2017).

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově na něj vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to alespoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let alespoň dva roky (viz zákon č. 148/2017 Sb.).

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se nově od 1. února 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby pojištění (viz zákon č. 259/2017 Sb.). V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.

Další důležité změny jsou popsány v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí z 7.11.2017. Více informací také naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení z 27.12.2017.

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn