Archiv měsíce: Říjen 2021

 

Ošetřovné v době podzimních prázdnin a ředitelského volna

V dnešním blogovém článku si vysvětlíme, jak je to s nárokem na ošetřovné v souvislosti s blížícími se podzimními prázdninami, případně ředitelským volnem.

Za dny ředitelského volna nebo prázdnin nárok na ošetřovné není, protože ten vzniká zaměstnanci v případě, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z toho důvodu, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno nařízením příslušného orgánu (z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události).

Ředitelské volno nebo školní prázdniny nevylučují nárok na ošetřovné jen v případě, že ho uplatňuje zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocné dítě (nebo dítě, kterému byla nařízena individuální karanténa) mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou.

Zdroj informací: tisková zpráva ČSSZ z 22.10.2021

Více se dočtete také na webu České správy sociálního zabezpečení

Cestovní náhrady – zvýšení průměrné ceny benzinu 95

Na základě vyhlášky č. 375/2021 Sb. se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Účinnost této vyhlášky je od 19.10.2021, proto se zvýšená sazba použije při pracovních cestách od tohoto dne.

Kalkulačky MPSV pro rok 2022

Ministerstvo práce a sociální věcí (dále jen „MPSV“) zveřejnilo na svých internetových stránkách:

V roce 2022 bude činit 1. redukční hranice (RH) 1 298 Kč, 2. RH 1 946 Kč a 3. RH 3 892 Kč. Pro srovnání uvádím, že v letošním roce 2021 činí 1. RH 1 182 Kč, 2. RH 1 773 Kč a 3. RH 3 545 Kč, a v loňském roce 2020 činila 1. RH 1 162 Kč, 2. RH 1 742 Kč a 3. RH 3 484 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) od 15. do 30. kalendářního dne trvání DPN, 66 % redukovaného DVZ od 31. do 60. dne trvání DPN a 72 % redukovaného DVZ od 61. dne trvání DPN.

Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské činí 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Výše dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese https://www.cssz.cz/web/cz.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2021.

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2022 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2022.

Na základě sdělení MPSV ze dne 11.10.2021 vydaného pod č. 380/2021 Sb. v částce 167 Sbírky zákonů dne 18.10.2021 bude v roce 2022 činit:

 • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 298 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 946 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 892 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2022:

 • první redukční hranice = 227,15 Kč (0,175 x 1 298 Kč),
 • druhá redukční hranice = 340,55 Kč (0,175 x 1 946 Kč),
 • třetí redukční hranice = 681,10 Kč (0,175 x 3 892 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2015 až 2022 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že redukční hranice jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2022 jde o vyměřovací základ za rok 2020) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2022 stanoveny nařízením vlády č. 356/2021 Sb. ze dne 27.09.2021 zveřejněným v částce 157 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

21.12.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 21. 12. 2021


Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 21. 12. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


Přihláškový formulář – školení 21. 12. 2021


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

18.11.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online vzdělávání, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


Přejít na přihláškový formulář 18.11.2021


Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome.


Školení proběhne ONLINE ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
V ceně jsou studijní materiály a navíc budete mít možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu, a to po dobu dalších 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu!


CÍLE ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu ALFA MZDY AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.


CO SE DOZVÍTE?

 • Více o Zákaznické zóně MOJE ALFA a o nastavení online kontroly licenčního klíče
 • Jak co nejlépe využít program k evidenci osobních údajů
 • Co vše program automaticky hlídá
 • Jak a kde ukládat potřebné dokumenty, potvrzení, posudky, údaje o zdravotní způsobilosti nebo absolvovaných školení
 • Vše kolem tisku dokladů související se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • Jak jednoduše zpracovat evidenční a statistické přehledy, potvrzení, předepsané formuláře
 • Povíme si, jak evidovat praxi, jak na automatické provedení platových/mzdových postupů zaměstnanců, jak evidovat srážky ze mzdy/platu a vést odpracované/neodpracované doby

 • Přihláškový formulář – školení 18. 11. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet. Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Maximální VZ pro odvod SP v roce 2022

  Maximálním ročním vyměřovacím základem (dále jen „maximální VZ“) pro placení pojistného na sociální zabezpečení je částka rovnající se 48násobku „průměrné mzdy“, tj. pro rok 2022 částka 1.867.728,– Kč (48 x 38.911,– Kč). „Průměrná mzda“ se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2020 = 36.119,– Kč x koeficient pro přepočet = 1,0773 (viz nařízení vlády č. 356/2021 Sb. ze dne 27.09.2021).

  Maximální VZ zaměstnance je tvořen součtem jeho vyměřovacích základů v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.

  Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán:

  • pouze u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ; to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %), ani za sebe (24,8%).
  • u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální VZ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (viz níže). Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (24,8 %), nevrací.

  Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., písemně zaměstnanci na jeho žádost potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném podle § 17 odst. 3 téhož zákona. Tiskopis potvrzení zaměstnavatele

  • k tisku a ručnímu vyplnění je k dispozici zde,
  • k vyplnění na PC otevřete pomocí tohoto odkazu.

  Všichni uživatelé mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO mohou pro své zaměstnance potvrzení vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

  Pro úplnost připomínám, že do evidenčního listu důchodového pojištění se vyměřovací základ uvádí v plné výši bez ohledu na tu skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální VZ (více viz aktuálně platné Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP).

  Pro úplnost přikládám tabulku s přehledem maximálních VZ od roku 2018:

   

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  16.11.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


  OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 16. 11. 2021


  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 16. 11. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


  Přihláškový formulář – školení 16. 11. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
  Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Odměňování členů volebních komisí – volby do PS 2021

  Nároky

  Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební předpisy, tj. zákon č. 247/1995 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb. a zákon č. 296/2021 Sb.

  Členové OVK mají nárok na

  • zvláštní odměnu za výkon funkce (viz dále)
  • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele, nebo paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce u členů, kteří jsou samostatně výdělečně činní (výše paušální náhrady činí 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den).

  Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní/městský úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena.

  Nárok na náhradu ušlého výdělku je třeba uplatnit u obecního/městského úřadu a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

  Výše odměny

  Za výkon funkce v OVK náleží zvláštní odměna

  • řadovému členovi 1 800 Kč,
  • místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a
  • předsedovi 2 200 Kč.

  Tato odměna se na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 296/2021 Sb. zvyšuje o 500,– Kč.

  Výplata odměny

  Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí členům obecní/městský úřad, pod který OVK spadala, a to do 30 dnů po ukončení její činnosti. V této souvislosti uvádím, že činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Ta výsledky vyhlašuje zpravidla nejbližší úterý po volbách.

  Krácení odměny

  Obecní/městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to pokud se člen OVK nezúčastňuje všech jednání. Krácení se provede podle evidence o účasti takového člena OVK na jednáních. Tento postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen neúčastní třeba jen prvního jednání komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda je neúčast omluvená či neomluvená.

  Všichni zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí jsou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, jež organizuje pověřený obecní/městský úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

  Předseda, místopředseda a zapisovatel, který nesplnil svou povinnost účastnit se školení, nemá nárok na vyšší zvláštní odměnu a náleží mu pouze odměna řadového člena. Jeho postavení předsedy, místopředsedy či zapisovatele tím ovšem není dotčeno.

  V případě, že je zapisovatel jmenován nebo předseda či místopředseda vylosován až v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit, uplatní se zákonná výjimka a zvláštní odměna se nesnižuje.

  Zdravotní pojištění

  Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb.

  Sociální pojištění

  Účastni nemocenského pojištění mohou být členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2021 je rozhodný příjem 3.500,– Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.).

  Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne jejich odměna v součtu s příjmem z jiného zaměstnání malého rozsahu u stejného zaměstnavatele alespoň rozhodného příjmu 3.500,– Kč.

  Daň

  Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb.

  Aktuálně se z odměny člena OVK v úhrnné výši do 3 500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní, tj. nepodepíše daňové prohlášení, srazí srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

  Samozřejmě, bude-li členem OVK osoba, která nemá nikde jinde podepsané daňové prohlášení, může jej podepsat u obecního/městského úřadu a uplatnit daňovou slevu na poplatníka, pak nebude platit daň žádnou.

  Program ALFA MZDY AVENSIO

  Jak zadat nároky a odměny členů OVK v tomto mzdovém a personálním systému se všichni jeho uživatelé dozví v dokumentu „Volby 2021“ uloženém v Souborech nápovědy – skupina Speciální činnosti v programu.

  Ošetřovné v novém školním roce z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školy

  Zajímá vás, jak je to s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení?

  Odpověď naleznete v dnešním blogovém článku:

  Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školského zařízení upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

  Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože

  • ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou,
  • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.

  Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, musí prokazatelně žít se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se v předchozí větě uvedená podmínka neuplatňuje.

  Další podmínkou je, že zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, má účast na nemocenském pojištění.

  Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne a jeho výše činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky MPSV – viz tento odkaz.

  Poskytuje se po dobu 9 kalendářních dnů, u samoživitelů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) až 16 kalendářních dnů.

  O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény. Ošetřující/pečující zaměstnanec předá vystavený tiskopis neprodleně svému zaměstnavateli, které poté veškeré podklady pro výplatu ošetřovného postoupí příslušné OSSZ.

  Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte. Také v tomto případě zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, neprodleně odevzdá vystavený tiskopis svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu ošetřovného doručí příslušné OSSZ.

  Zdroj informací: tisková zpráva ČSSZ z 10.9.2021

  Podrobnější informace k ošetřovnému naleznete zde.

   

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít