Archiv měsíce: Listopad 2020

 

Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila minulý týden návrh řady daňových změn, které mají nabýt účinnosti v příštím roce. Daňový balíček byl postoupen ke schválení do Senátu. Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst zde. Dosavadní i budoucí stav projednávání daňového balíčku můžete sledovat pomocí tohoto odkazu (jedná se o sněmovní tisk č. 910).

Jaké zásadní změny tento daňový balíček mimo jiné obsahuje?

Stravenkový paušál – zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Více se dozvíte v blogovém článku z 18.9.2020.

Navýšení základní slevy na poplatníka za rok z 24.840,– Kč na 34.125,– Kč. Částka 34.125,– Kč odpovídá průměrné hrubé měsíční nominální mzdě přepočtené na plně zaměstnané v národním hospodářství za kalendářní rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované dítě, který nyní činí 60.300,– Kč ročně.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů ve výši 15 a 23 %. Sazba 15 % bude platit pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a sazba 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Průměrnou mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2021 bude průměrná mzda činit 1.701.168,– Kč ročně, tj. 141.764,– Kč měsíčně.

Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku ze 40.000,– Kč na 80.000,– Kč – veškerý majetek do této částky bude možné jednorázově odepsat do daňových výdajů.

Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr.

Zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % v roce 2021 a o 5 % v letech 2022 a 2023.

Zdroj informací: Tiskové zprávy Ministerstva financí „Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021“ a „Nová opatření v daňovém balíčku podpoří ekonomiku“, ve kterých se můžete dočíst podrobnosti.

 

Podzimní e-Konference přímý přenos!

24.11.2020 10.0026.11.2020 13.30

Ke všem odborným přednáškám naší Podzimní e-Konference se nám podařilo zajistit živý PŘÍMÝ PŘENOS! Budete jej mít k dispozici v členské sekci ALFA ŠKOLA, kam mají přístup všichni, kteří si e-Konferenci objednali a uhradili školné. Nabízíme možnost sledovat ve dnech 24. 11. – 26. 11. celý průběh konference přímo na obrazovkách Vašich počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Buďte u toho s námi! Sledujte výklad v aktuálních časech a pokládejte lektorům své otázky přímo prostřednictvím on-line chatu!
Harmonogram online Konference

JAK SE NA PŘÍMÝ PŘENOS PŘIHLÁSIT?
Objednejte balíček e-Konference nebo jednotlivé přednášky a úhraďte školné obratem – tak, aby do pondělí 23. 11. 2020 do 12 hodin byla připsána na náš účet. Mailem obdržíte přístup na web ALFA ŠKOLA, kde před začátkem každého konferenčního dne najdete odkaz k jeho sledování.

Přejít k objednání Podzimní e-Konference 2020

NAVÍC z jednotlivých přednášek vzniknou výuková videa, která si budete moci pustit až 3x kdykoliv a odkudkoli v období od 3. – 20. prosince 2020. Podrobnosti najdete ZDE

LEKTOŘI e-KONFERENCE 2020
JUDr. Bořivoj Šubrt – uznávaný odborník v oblasti pracovního práva a žádané téma NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE.
Mgr. Tomáš Liškutín – advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo s tématem PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZ CHYB.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. – působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zhostí se tématu PRACOVNÍ DOBA.
JUDr. František Vlasák – dlouhodobě působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, a proto má co říct k tématu E-NESCHOPENKY A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ.
Ke všem přednáškám budou připraveny odborné materiály, které od nás obdržíte předem.

Neváhejte a přijďte si spolu s námi užít přímý přenos! Těšíme se na setkání s Vámi!

Váš ALFA Tým

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1/2021

V pondělí 16.11.2020 Vláda ČR schválila zvýšení minimální mzdy od ledna 2021, a to ze současných 14.600,– Kč na 15.200,- Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy.

Odbory požadovaly růst o 1.400,– Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo 4 návrhy růstu o 400,– Kč, 900,– Kč, 1.400,– Kč a o 1.800,– Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu – tedy zvýšení o 600,– Kč.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 140 mil. Kč za rok. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 1,4 mld. Kč, v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Zároveň s tím vzrostou i úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od příštího roku ve srovnání s rokem letošním jsou uvedeny v této tabulce:

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021
1. (zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě) 87,30 90,50 14 600 15 200
2. (zahrnuje práce v 3. a 4. platové třídě) 96,30 99,90 16 100 16 800
3. (zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě) 106,40 110,30 17 800 18 500
4. (zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě) 117,40 121,80 19 600 20 500
5. (zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě) 129,70 134,40 21 700 22 600
6. (zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě) 143,20 148,40 24 000 24 900
7. (zahrnuje práce v 13. a 14. platové třídě) 158,10 163,90 26 500 27 500
8. (zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě) 174,60 181,00 29 200 30 400

 

Zdroj informací: tisková zpráva MPSV z 16.11.2020

 

Jednorázový příspěvek důchodcům na konci roku 2020

Minulý týden v pátek, 13. listopadu 2020, schválil Senát zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020. Čeká se tedy již jen na podpis prezidenta republiky, poté bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Příspěvek ve výši 5.000,– Kč bude vyplacen ke všem starobním, invalidním, sirotčím i vdovským a vdoveckým důchodům. V případě, že někdo pobírá důchody dva (např. starobní a vdovský), náleží příspěvek jen jednou.

O příspěvek není nutné žádat, přijde automaticky v prosinci letošního roku vedle běžné výplaty důchodu, a to na stejný účet nebo adresu, kam chodí důchod.

Pokud občan požádá o důchod do 30. 11. 2020 s termínem přiznání důchodu od 30. 11. nebo dříve a ten bude zpětně přiznám, obdrží příspěvek dodatečně.

Příspěvek nebude podléhat dani z příjmu ani exekuci. Nebude se ani započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky (např. příspěvku na bydlení).

Více informací je k dispozici v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 13.11.2020.

ZP – VZ pro pojistné hrazené státem od 1.1.2021

S účinností od 1.1.2021 se zvýší vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, a to na 13.088,– Kč za kalendářní měsíc (viz zákon č. 231/2020 Sb. novelizující zákon č. 592/1992 Sb.). Pojistné ve výši 13,5% z tohoto vyměřovacího základu odpovídá částce 1.767,– Kč.

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníje-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO, kterých se uvedená legislativní změna týká, a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena jeho aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu a částek pojistného za posledních 10 let:

Starobní důchodce a zdravotní pojištění

Jste starobní důchodce a ještě pracujete či podnikáte?

V takovém případě za vás jako za poživatele důchodu platí pojistné na zdravotní pojištění stát ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu pro státní pojištěnce (od 1.7.2020 činí pojistné 1.567,– Kč z vyměřovacího základu 11.607,– Kč).

Kromě toho ale musíte platit pojistné i ze svého příjmu z výdělečné činnosti jako ostatní. Nejste však povinen platit pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, ale pouze skutečně vypočtenou částku.

Pokud jste OSVČ, pak platíte měsíční zálohy na pojistné. Pokud jste zaměstnanec, pak platíte pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele. Ten počítá pojistné ze skutečného vyměřovacího základu, tedy z vašeho skutečného výdělku a neprovádí dopočet do minimálního vyměřovacího základu (ten je vždy stanovený ve výši aktuální minimální mzdy – letos 14.600,– Kč).

Nárok na zařazení mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát (tj. nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců), musíte vaší zdravotní pojišťovně oznámit. Jste-li zaměstnanec, pak oznámení provádí zaměstnavatel (pokud mu je tato skutečnost známa). Určitě je vhodné ověřit u zaměstnavatele nebo přímo u zdravotní pojišťovny, že zaměstnavatel oznámení provedl.

Pokud budete danou skutečnost oznamovat pojišťovně sám, je nutné předložit doklad, ze kterého vyplývá, od kdy vám byl starobní důchod přiznán, tedy „Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu“.

Jste zaměstnavatel starobního důchodce a zároveň uživatel programu ALFA MZDY AVENSIO?

Nastavení starobního důchodce se provádí na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Důchod. Jeho zařazení do kategorie státních pojištěnců uložíte v oblasti Zdravotní pojištění – pole „Úleva na ZP“:

Oznámení pro příslušnou zdravotní pojišťovnu provedete prostřednictvím tiskopisu „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. Přiznání starobního důchodu se uvádí pod kódem „D“. Nástup starobního důchodce do zaměstnání oznamujete na dvou řádcích – na jednom kódem P, na druhém kódem D.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání oznámení na zdravotní pojišťovnu použijete v programu menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Srážková daň od 1/2021

Jak jsme již informovali v blogovém článku ze dne 26.10.2020, dojde od 01/2021 ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to ze současné částky 3.000,– Kč na 3.500,– Kč. Zvýšení této částky vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením č. 436/2020 Sb. ze dne 26.10.2020.

Zvýšení tohoto rozhodného příjmu bude mít také vliv na uplatnění srážkové daně, neboť podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platí, že: „Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.“

Jinými slovy, zvyšuje se částka pro uplatnění srážkové daně na 3.500,– Kč u zaměstnance, který nemá podepsané daňové prohlášení. To znamená, že od zúčtování mzdy za měsíc leden 2021 se bude srážková daň uplatňovat až do příjmu 3.500,– Kč včetně.

Shrnutí ohledně zdaňování příjmů ze závislé činnosti v příštím roce u zaměstnance bez učiněného „Prohlášení poplatníka daně“ přináší tato tabulka:

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Tak jako ostatní legislativní změny platné od 01/2021, bude i tato změna součástí další aktualizace programu.

Změna zdravotní pojišťovny

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Toto právo však nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává automaticky pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle uvedeného zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Ke změně zdravotní pojišťovny může dojít pouze 1x za 12 měsíců, i když ve dvou možných termínech během roku – od začátku roku, tedy od 1. ledna, nebo od poloviny roku, tedy od 1. července.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku musíte nově vybrané zdravotní pojišťovně podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, avšak nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Jinými slovy přihlášku k nové zdravotní pojišťovně můžete podat:

 • v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července);
 • v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

Z uvedeného vyplývá, že v období od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince není možné přihlášku podat.

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Není nutné se odhlašovat od dosavadní pojišťovny.

Zaměstnanec musí svého zaměstnavatele do 8 dnů upozornit na změnu pojišťovny, a to proto, aby ho ten mohl přihlásit u nové pojišťovny a odhlásit u bývalé zdravotní pojišťovny a odvádět zdravotní pojištění pojišťovně, kterou si nově zvolil. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem (viz § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO se zdravotní pojišťovna zaměstnance eviduje na jeho osobní kartě – záložka Osobní údaje – Zaměstnance v oblasti Zdravotní pojištění.

Změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance je možné nastavit dopředu, tzn. například v otevřeném zpracování měsíce 12/2020 se změnou pojišťovny od 1.1.2021.

Postup je následující:

 1. Dvojklikem LTM otevřete oblast zdravotního pojištění na osobních údajích karty zaměstnance a potvrdíte tlačítko vedle pole „Pojišťovna“:

 1. Otevře se okno „Změna zdravotní pojišťovny dopředu“, kde je programem automaticky v poli „Od období“ přednastaveno v závislosti na aktuálně otevřeném měsíci zpracování mezd: 01.202x nebo 07.202x. Na Vás je zapsat/vybrat do pole „Zdravotní pojišťovna“ kód příslušné ZP, ke které zaměstnanec přechází a uložit tlačítkem:

 1. Změna pojišťovny dopředu se zobrazí jednak v oblasti zdravotního pojištění na osobních údajích karty zaměstnance vedle pole „Pojišťovna“ a dále v záložce „Plánované změny“ v horní liště karty zaměstnance.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání odhlášky a přihlášky zaměstnance (formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) pak použijete menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny.

Máte v této souvislosti jakékoliv dotazy? Pak neváhejte kontaktovat konzultační linku společnosti Alfa Software, s.r.o. Je v provozu každý pracovní den od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2021 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2021.

Na základě sdělení MPSV ze dne 26.10.2020 vydaného pod č. 435/2020 Sb. v částce 178 Sbírky zákonů dne 30.10.2020 bude v roce 2021 činit:

 • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 182 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 773 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 545 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2021:

 • první redukční hranice = 206,85 Kč (0,175 x 1 182 Kč),
 • druhá redukční hranice = 310,28 Kč (0,175 x 1 773 Kč),
 • třetí redukční hranice = 620,38 Kč (0,175 x 3 545 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2021 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že redukční hranice jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2021 jde o vyměřovací základ za rok 2019) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2021 stanoveny nařízením vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020 zveřejněným v částce 154 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 1,0194.

 

Kalkulačky MPSV pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociální věcí (dále jen „MPSV“) zveřejnilo na svých internetových stránkách:

V roce 2021 bude činit 1. redukční hranice (RH) 1 182 Kč, 2. RH 1 773 Kč a 3. RH 3 545 Kč. Pro srovnání uvádím, že v letošním roce 2020 činí 1. RH 1 162 Kč, 2. RH 1 742 Kč a 3. RH 3 484 Kč, a v loňském roce 2019 činila 1. RH 1 090 Kč, 2. RH 1 635 Kč a 3. RH 3 270 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) od 15. do 30. kalendářního dne trvání DPN, 66 % redukovaného DVZ od 31. do 60. dne trvání DPN a 72 % redukovaného DVZ od 61. dne trvání DPN.

Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské činí 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Výše dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese https://www.cssz.cz/web/cz.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2020.

Krizové ošetřovné – postup zaměstnance a zaměstnavatele při předávání podkladů

V dnešním blogovém článku si shrneme správný postup zaměstnance i zaměstnavatele ohledně předávání podkladů ke krizovému ošetřovnému na ČSSZ.

Zvláštní zákon o tzv. krizovém ošetřovném č. 438/2020 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 30.10.2020 v Částce 179.

Postup zaměstnance:

Pro uplatnění žádosti o ošetřovné, což je jedna z dávek nemocenského pojištění, musí žadatel příslušný tiskopis po jeho vyplnění podepsat a odeslat.

Na výběr má mezi těmito možnostmi:

 • formulář kompletně elektronicky vyplní i odešle, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis nebo datovou schránku),
 • pokud žadatel elektronický podpis nebo datovou schránku nemá, může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu),
 • formulář vytiskne, vyplní ručně a zaměstnavateli předá fyzicky (osobně, poštou).

Zaměstnanec musí vždy zaměstnavateli předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání).

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy. Záznamy může také uvést na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Nově se na tento formulář bude vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby.

Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto:

 • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ)
 • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ

V jedné datové zprávě je přitom třeba zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. Pozornost je přitom třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat.

Zároveň zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), ve které uvede číslo Žádosti.

Více informací k předávání podkladů se dozvíte v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 30.10.2020.

Více informací k vyplnění příslušných tiskopisů se dozvíte např. v blogovém článku ze dne 27.10.2020.

Zdroj informací: www.cssz.cz

Program Antivirus B – prodloužen do konce r. 2020

Vláda ČR schválila před týdnem (konkrétně 26.10.2020) prodloužení Programu Antivirus režim B, a to do konce letošního roku (původně měl platit do konce října). Zaměstnavatelé tak mohou získat zpět 60% uznatelných výdajů, maximálně však 29.000,– Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B (na rozdíl od režimu A) zůstává stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo pro Úřady práce ČR.

Uznatelnými výdaji jsou náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně zdravotního a sociálního pojistného odvedeného zaměstnavatelem z této náhrady mzdy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV z 26.10.2020.

Již dříve byl prodloužen režim A Programu Antivirus, a to také do 31.12.2020, u kterého se zvyšují náhrady za uzavřené provozy z 80% na 100% a maximální měsíční hranice na zaměstnance z 39.000,– Kč na 50.000,– Kč (viz blogový článek z 15.10.2020).

Úřad práce ČR vydal aktuální statistiky všech režimů Programu Antivirus, tj. stav čerpání Programu Antivirus k 26.10.2020.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Uživatelé mzdového a personálního systému ALFA MZDY AVENSIO mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu menu Nápověda – Dopisy k verzím).

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít