Archiv měsíce: Únor 2019

 

Potvrzení o daňovém zvýhodnění

Na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o. se čas od času setkáváme s dotazy zákazníků – uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software, zda musí každoročně vystavovat potvrzení o tom, že jejich zaměstnanec uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění. Odpověď na tuto otázku přináší aktuálně zveřejněná informace Finanční správy ČR.

Dočteme se v ní, že podle ustanovení § 38l odst. 3 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník (zaměstnanec) plátci daně (zaměstnavateli) – jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém tento zaměstnavatel uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Pro tyto účely lze použít nepovinný tiskopis č. MFin 5556 „Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Toto potvrzení má neomezenou platnost, nové se vydává za předpokladu, že dochází ke změně v poskytnutí daňového zvýhodnění. Takovou změnu je zaměstnanec povinen nahlásit podle ustanovení § 38k odst. 8 zákona o daních z příjmů zaměstnavateli stejně jako jakoukoliv jinou změnu. Jinými slovy nevyžaduje se pro každé nové zdaňovací období nové potvrzení. Tam, kde není druhým zaměstnaným poplatníkem uplatňováno daňové zvýhodnění vůbec – stačí i tzv. zkrácené potvrzení „že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění“.

Uživatelé programu AVENSIO mají samozřejmě možnost předmětné potvrzení vytisknout, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy – 611211_Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Potvrzení se plní podle údajů evidovaných v/na:

  • Číselníku údajů subjektu – viz oblast týkající se identifikace plátce daně.
  • Kartě zaměstnance – záložce Osobní údaje / Zaměstnanec a Osobní údaje / Kontakty – viz oblast týkající se identifikace zaměstnance.
  • Karta zaměstnance – záložce Osobní údaje / Rodinní příslušníci – viz oblast týkající se vyživovaných dětí.
  • Číselníku uživatelských účtů – viz údaj o tom, kdo potvrzení vyhotovil.

Důležité upozornění: Vyživované děti se do potvrzení vytisknout pouze za předpokladu, že jsou uloženy s typem „Dítě započtené pro daňové přiznání“, „Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“, „Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění“ nebo „Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“. Jinými slovy, dítě uložené s typem „Dítě pouze evidované“ se do potvrzení nevygeneruje.

Podání DaP k dani z příjmů FO za rok 2018

Jste povinni podat daňové přiznání (dále jen „DaP“) k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018? Nebo jste se tak rozhodli učinit „dobrovolně“? Pokud ano, tak nezapomeňte, že nejpozdějším termínem je pondělí 1. dubna letošního roku. Máte-li povinný audit nebo Vám DaP zpracovává daňový poradce, pak se lhůta prodlužuje do pondělí 1. července.

Kdo je nebo není povinen podat DaP stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pomocí dále uvedených odkazů můžete otevřít tyto tiskopisy:

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2018 – MFin 5405 vzor č. 25.

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2018 – MFin 5405/1 vzor č. 26.

Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2018 – MFin 5405/D vzor č. 2

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2018 – MFin 5405/D/1 vzor č. 3.

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2018 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) – MFin 5405/P1 vzor č. 14.

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2018 – výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu a ostatních příjmů (§ 9 a § 10 zákona) – MFin 5405/P2 vzor č. 14.

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2018 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) – MFin 5405/P3 vzor č. 14.

Další související tiskopisy a podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz/. Tam také najdete Aktuální dotazy a odpovědi týkající se daně z příjmů FO za zdaňovací období 2018.

Daňové přiznání je možné vyplnit a zaslat elektronicky z adresy www.daneelektronicky.cz, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dále jen „EPO“). Z této aplikace EPO můžete přiznání také vytisknout a následně podat v listinné podobě. Při neautorizovaném elektronickém odeslání z aplikace EPO musíte zopakovat podání do 5 dnů autorizovaně. Upozorňuji, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky (buď prostřednictvím zmíněné aplikace EPO, nebo přes datovou schránku).

Jak správně zaplatit v roce 2019 daň finančnímu úřadu se dozvíte zde.

Školkovné = daňová sleva za umístění dítěte za rok 2018

Za rok 2018 lze uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné – viz § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) maximálně do výše 12.200,– Kč za každé vyživované dítě.

Podmínky této slevy na dani jsou specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů.

Slevu (stejně jako slevu na manžela/manželku) je možné uplatnit pouze jednorázově, a to vždy po uplynutí zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele nebo daňového přiznání u finančního úřadu. Ostatní slevy mohou zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti čerpat měsíčně v průběhu zdaňovacího období ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc.

Dále platí, že školkovné lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů obsahovat:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Poznámka: Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů vydalo toto sdělení.

 Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

Program AVENSIO Software

V souvislosti s provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slouží v programu AVENSIO Software pro zadání zaměstnancem uplatněné slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení kolonka „Umístění dítěte“ – viz záložka „Roční zúčtování daně“ na kartě zaměstnance. Kvůli kontrole, zda není překročen maximální limit je dále nutné vyplnit počet dětí.

Více informací naleznete v dokumentu „Roční zúčtování daní“, který byl všem uživatelům odeslán e-mailem 29. ledna letošního roku.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít