Archív měsíce: Únor 2018

 

JARNÍ SEMINÁŘ – Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky 2018

25.4.2018 9.0026.4.2018 15.00

Očekávaná akce opět tady!
Zveme Vás na tradiční Jarní seminář – „NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKY 2018“!

Jako každý rok Vám přinášíme informace o žhavých tématech, která trápí svět mezd a personalistiky. Opět jsme sestavili tým lektorů, kteří jsou významnými odborníky ve své praxi. Podstatným bodem, o který se v důležitých oblastech opřeme, je nová směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR. Akce ovšem není zaměřena jen na jedno téma – výhodou je komplexní přehled v oboru! Seminář je rozdělen do dvou dnů, během nichž uslyšíte několik různých lektorů a přednáškových bloků.

Představí se:

Ing. Marie HAJŠMANOVÁ, která nám představí novinky v oblasti DANÍ Z PŘÍJMU – jedná se o zkušenou lektorku a specialistku na daně z příjmů, soudní znalkyni z oboru mezd a účetnictví, mzdovou auditorku s garancí IES, která spolupracovala i se soukromou auditorskou společností se sídlem v Plzni.
JUDr. Jakub TOMŠEJ, Ph.D. – nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, autor odborných publikací a člen redakční rady časopisů „Práce a mzda“ a „Mzdová účetní“, který je odborníkem na pracovní právo a pracovnělékařské služby a působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pan doktor se ujme tématu PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTACE OD A-Z.
Ing. Marta ŽENÍŠKOVÁ – dlouholetá pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, která se podílí na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Je zkušenou lektorkou s mnohaletou praxí a zároveň autorkou mnoha odborných publikací a článků v odborných časopisech. Paní inženýrka se tedy zhostí tématu novinek v NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ.
Mgr. Aleš KALVODA – vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, jehož přednáška pojedná o teorii a především praxi v rámci INSPEKCE PRÁCE.

Kromě vysokého standardu odborných přednášek se můžete těšit také na DOPROVODNÉ AKCE 🙂.

Termín a místo konání: 25. – 26. dubna 2018, kulturní dům Družba Klatovy.

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

Co je cílem semináře?
Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které potřebují pro svou práci v roce 2018. Zaměřeno je na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi.

Cena
Účastnický poplatek tohoto dvoudenního semináře činí pro 1 osobu 2.810 Kč bez DPH tj. 3.400 Kč vč. DPH. Pro 2 a více účastníků přihlášených z jedné organizace nabízíme možnost využít množstevní slevy (viz Obchodní podmínky). Platební detaily najdete v potvrzení, které obdržíte po odeslání přihlášky.

Jak se přihlásit?
Zjistěte aktuální obsazenost Semináře v PLÁNU SEDADEL. Kliknutím na volné sedadlo (zelené) se Vám do 3 vteřin rozbalí přihláškový formulář s předvyplněným číslem sedadla. Každý jednotlivý účastník proto musí vyplnit jednu přihlášku. Věnujte pozornost zejména vyplnění všech povinných polí (označena červenou hvězdičkou). Během několika minut po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení s instrukcemi pro provedení platby. Pokud přihlášku neodešlete do 15 minut, Vámi rezervované sedadlo se opět uvolní pro dalšího zájemce.

Těšíme se na Vás 25. 4. v Klatovech!

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

Blíží se termín pro podání DaP k dani z příjmů FO

Jste povinni podat daňové přiznání (dále jen „DaP“) k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017? Nebo jste se tak rozhodli učinit „dobrovolně“? Pokud ano, tak nezapomeňte, že nejpozdějším termínem je pondělí 3. dubna letošního roku. Máte-li povinný audit nebo Vám DaP zpracovává daňový poradce, pak se lhůta prodlužuje do pondělí 2. července.

Kdo je nebo není povinen podat DaP stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pomocí dále uvedených odkazů můžete otevřít tyto tiskopisy:

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405 vzor č. 24

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405/1 vzor č. 25

Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405/D vzor č. 2

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405/D/1 vzor č. 2

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) – MFin 5405/P1 vzor č. 13

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) – MFin 5405/P2 vzor č. 13

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) – MFin 5405/P3 vzor č. 13

Další související tiskopisy a podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz/. Tam také najdete Aktuální dotazy a odpovědi týkající se daně z příjmů FO za zdaňovací období 2017.

Daňové přiznání je možné vyplnit a zaslat elektronicky z adresy www.daneelektronicky.cz, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dále jen „EPO“). Z této aplikace EPO můžete přiznání také vytisknout a následně podat v listinné podobě. Při neautorizovaném elektronickém odeslání z aplikace EPO musíte zopakovat podání do 5 dnů autorizovaně. Upozorňuji, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky (buď prostřednictvím zmíněné aplikace EPO, nebo přes datovou schránku).

Jak správně zaplatit v roce 2018 daň finančnímu úřadu se dozvíte zde.

Personální agenda v programu AVENSIO Klatovy – výhodná nabídka pro účastníky Jarního semináře!

24.4.2018
11.0017.00

Zveme Vás do Klatov na školení Personální agenda v programu AVENSIO.

KDY? V úterý 24. 4. 2018 od 11 do 17 hod.

KDE? Ve školicím středisku ALFA Software, s.r.o. Klatovy, Pražská 22 (vchod z průjezdu, 1. patro) mapa

CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.
POZOR! Účastníkům, kteří budou zároveň přihlášeni na Jarní seminář 2018 poskytujeme toto školení za 50 % běžné ceny, tj. 1.210 Kč vč. DPH, jako poděkování za účast na obou akcích a ochotu se komplexně vzdělávat!

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2018, případně dříve, jakmile bude kapacita školení zaplněna.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy Sídlo firmy

ELDP – aktualizované všeobecné zásady a metodická pomůcka

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách aktualizované všeobecné zásady a metodickou pomůcku pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“).

Úpravy byly provedeny v souvislosti s novým právním stavem v oblasti sociálního pojištění účinným od 1.2.2018 a od 1.6.2018:

Na základě zákona č. 259/2017 Sb. dochází od 1.2.2018 k rozšíření podmínek, za kterých vzniká při zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Nově vzniká nárok na uvedené dávky i v případě, kdy vznikne dočasná pracovní neschopnost, byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství i v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost (§ 15a zákona č. 187/2006 Sb.).

Současně dochází k úpravě § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., dle kterého se nově považuje za nepřetržité trvání nemocenského pojištění i bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění.

Dále v souvislosti s přijetím zákona č. 148/2017 Sb. dochází od 1.2.2018 k rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění o dávku otcovské poporodní péče (otcovská) – viz § 4 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.

K dalšímu rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění dochází od 1.6.2018 v souvislosti s přijetím zákona č. 310/2017 Sb., a to o dávku dlouhodobé ošetřovné – viz § 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb.

Obě nové dávky nemocenského pojištění současně rozšiřují okruh vyloučených dob uvedených v ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP.

S dalšími změnami v textu všeobecných zásad a metodické pomůcky se můžete seznámit přímo v těchto dokumentech (viz shora uvedené odkazy), aktualizovaný text je v nich uveden červeným písmem.

Od 1.1.208 je možné nově kromě dosavadních předepsaných tiskopisů ELDP využívat tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem internetové aplikace ePortál ČSSZ. Tato aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku ELDP s QR kódem na papír formátu A4 a rovněž jeho uložení v elektronické podobě (PDF). ELDP v tištěné podobě obsahuje, kromě samotného tiskopisu, též vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP. Aplikace dále umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Školení AVENSIO PRO POKROČILÉ – BRNO

16.4.2018
9.0015.00

Zveme Vás do BRNA na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software.

KDY? V pondělí 16. 4. 2018 od 9 do cca 15:00 hod.
KDE? V počítačové učebně PC-DIR, Mlýnská 425/70, Brno
(blízko centra, dobrá dostupnost MDH – viz mapa)
Témata školení.

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 4. 2018.

01 06

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít