Archiv měsíce: Prosinec 2017

 

Hlavní změny v důchodovém pojištění od roku 2018

Na základě nařízení vlády č. 343/2017 Sb., se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 %.

Dále se stanoví

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč.
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

Na základě nařízení vlády č. 344/2017 Sb. se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017. Částka příplatku se po uvedeném zvýšení zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zákon č. 203/2017 Sb., mimo jiné, ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech (více viz blogový článek z 2.8.2017).

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově na něj vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to alespoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let alespoň dva roky (viz zákon č. 148/2017 Sb.).

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se nově od 1. února 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby pojištění (viz zákon č. 259/2017 Sb.). V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.

Další důležité změny jsou popsány v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí z 7.11.2017. Více informací také naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení z 27.12.2017.

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz

Daňové změny v roce 2018

Finanční správa ČR připravila a na svých webových stránkách zveřejnila přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018. Tento přehled je rozdělen do 3 částí týkajících se:

 • daně z příjmů fyzických osob (dále jen „FO“)
 • elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“)
 • kontrolního hlášení (DPH)

Některé změny týkající se daně z příjmů FO

 • Zvýšení částky osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439.200,– Kč ročně.
 • Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) bude možné uplatnit až do výše 12.200,– Kč.
 • Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši 6ti násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73.200,– Kč. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6.100,– Kč.
 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. 1.800,– Kč ročně), tedy ze současných 1.117,– Kč měsíčně (13.404,– Kč ročně) na 1.267,– Kč měsíčně (15.204,– Kč ročně).
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění bude nově umožněno učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Úplný výčet změn naleznete zde.

EET

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází EET:

 • 1. března 2018 startuje 3. fáze. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).
 • 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Kompletní informace o tom, koho se v posledních dvou fázích EET týká, se dozvíte zde.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

 • identifikační a kontaktní údaje plátce,
 • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH budou tedy dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

Více informací si přečtěte zde.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15.12.2017 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2018:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč(v roce 2017 = 1,10 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč(v roce 2017 = 3,90 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2017 = 72 Kč),

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč),

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2017 = 72 Kč až 86 Kč),

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč až 132 Kč),

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč až 205 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2017 = 29,50 Kč),

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2017 = 32,50 Kč),

c) 29,80 Kč u motorové nafty (v roce 2017 = 28,60 Kč).

Poznámka:

Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít