Archiv měsíce: Srpen 2017

 

Důchodové pojištění – výchova dítěte x doba péče o dítě

V dnešní blogovém článku si vysvětlíme pojmy z oblasti důchodového pojištění, které se často zaměňují, a to „výchova dítěte„ a „doba péče o dítě“.

Výchova dítěte

Výchova dítěte má vliv na stanovení důchodového věku u žen – viz ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pro tyto účely je za dítě považováno jak dítě vlastní, tak osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

Podmínka výchovy dítěte pro snížení důchodového věku je splněna, pokud žena osobně pečovala o nezletilé dítě minimálně deset let.

Pokud se žena ujala výchovy nezletilého dítěte staršího osmi let, stačí ke splnění této podmínky, pokud o něj pečovala pět let, ovšem do dosažení zletilosti.

Pokud žena pečovala od narození o dítě, které zemřelo, podmínka je splněna, pokud dítě dosáhlo aspoň věku šesti měsíců.

Nárok na snížení důchodového věku má i žena, která pečuje o nezletilé dítě poslední tři roky před tím, než dosáhne důchodového věku.

Naopak u mužů nemá výchova dítěte na důchodový věk ve smyslu jeho snížení žádný vliv.

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je za určitých podmínek započítávána při výpočtu důchodu obdobně jako doba zaměstnání. Osobní péče o dítě do čtyř let jeho věku je totiž dobou náhradní, která se zahrnuje do celkové doby pojištění. Může být započítána ženě i muži, ale pokud o dítě pečují současně, tak není možné stejné období započítat oběma (je započítána tomu, kdo o dítě pečuje ve větším rozsahu).

Také zde platí, že dítětem se rozumí dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů (viz ustanovení § 20 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Doba péče o dítě do 4 let se dokládá rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudkem soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod.

SEMINÁŘ Personalistika pro školy BRNO

22.9.2017
9.0014.00

Zveme Vás do Brna na SEMINÁŘ „Personalistika pro školy a školská zařízení“

Uslyšíte odborný výklad pracovněprávních předpisů souvisejících se školskou legislativou, z nichž některé vyvolávají výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace. Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy s důrazem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
• předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
• prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
• uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
• vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
• rozdíly práce přesčas a práce nad úvazek pedagogických pracovníků;
• rozvržení a evidenci pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
• práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
• závodní stravování a mnoho dalšího.

Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzi o probíraných tématech a odpovědím na dotazy posluchačů.

LEKTOR: PhDr. Mgr. Jiří Valenta (akreditovaný lektor vzdělávacích projektů MŠMT a poradce v oblasti řízení škol a školských zařízení)

Využijte možnost zaslat lektorovi své dotazy či připomínky přímo v přihlášce. Předem zaslaným dotazům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost a Vaše témata budou zařazena do programu semináře.

Každý účastník semináře obdrží pracovní materiály a bude pro něj připraveno malé občerstvení.

KDY? 22. 9. 2017 (9-14 hod.)
KDE? Hotel Continental Brno, mapa

CENA školení je 1.936 Kč/ osobu tj 1.600 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2017

Zastropování důchodového věku na 65 let

Na základě novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění dochází, mimo jiné, s účinností od 1.1.2018 k tzv. zastropování důchodového věku na 65 let. Novela, tj. zákon č. 203/2017 Sb. ze dne 8.6.2017, byla v částce 72 Sbírky zákonů zveřejněna dne 12.7.2017.

Pro pojištěnce narozené po roce 1971 bude bez ohledu na jejich pohlaví a u žen bez ohledu na počet vychovaných děti činit důchodový věk 65 let.

U pojištěnců narozených v letech 1936 až 1971 se důchodový věk stanoví podle pohlaví a u žen také podle počtu vychovaných dětí na základě tabulky důchodového věku, která tvoří přílohu zákona o důchodovém pojištění – viz níže.

Pro úplnost uvádím, že jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936, činí důchodový věk u mužů 60 let; u žen 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí; 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti; 55 let, pokud vychovaly dvě děti; 56 let, pokud vychovaly jedno dítě; nebo 57 let (viz ustanovení § 32 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění).

Jak vyplývá z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8.6.2017, bude se důchodový věk pravidelně každých pět let aktualizovat, a to podle zprávy o důchodovém systému se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj, kterou vládě předloží MPSV. Vláda tak bude informována, jak se vyvíjí doba dožití a průměrná doba strávená v důchodu, aby mohla včas rozhodnout o případné změně důchodového věku.

Příloha k zákonu o důchodovém pojištění platná od 1.1.2018:

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít