Archiv měsíce: Únor 2017

 

AVENSIO pro pokročilé Brno

20.4.2017
9.0016.00

Zveme Vás do BRNA na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software.

KDY? Ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 9 do cca 15:00 hod.
KDE? V počítačové učebně PC-DIR, Mlýnská 425/70, Brno
(blízko centra, dobrá dostupnost MDH – viz mapa)
Témata školení.

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 4. 2017.

01 06

Personální agenda v programu AVENSIO Praha

19.4.2017
9.0014.30

Zveme Vás do Prahy na školení PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO .

KDY? Ve středu 19. 4. 2017 od 9 do 14:30 hod.

KDE? Školicí centrum ALTUS Training Center, Lisabonská 799/8, Praha 9, mapa

CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 12. 4. 2017

Jarní seminář Klatovy – Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky 2017

25.4.2017 9.0026.4.2017 14.30

Zveme Vás na tradiční Jarní seminář

„NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKY 2017“

Významná část semináře bude věnována důležité změně – novele zákoníku práce. Seminář je rozdělen do dvou dnů, během nichž uslyšíte 6 bloků přednášek v podání renomovaných lektorů, kterými jsou:
Ing. Marie HAJŠMANOVÁ – zkušená lektorka a specialistka na daně z příjmů, soudní znalec z oboru mezd a účetnictví, mzdová auditorka s garancí IES a spolupracovnice soukromé auditorské společnosti se sídlem v Plzni.
JUDr. Bořivoj ŠUBRT – nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, autor odborných publikací a člen redakční rady časopisů „Práce a mzda“ a „Mzdová účetní“.
JUDr. Marilla KOKEŠOVÁ – advokátka a lektorka pracovního, občanského a obchodního práva s bohatou praxí. Autorka odborných článků a poradkyně na internetovém serveru iHNED.cz a Monster.cz vystoupí s přednáškou nazvanou „Jak ukončit pracovní poměr se zaměstnancem bez zbytečných sankcí a finančních výdajů“.
Kromě vysokého standardu odborných přednášek se můžete těšit také na DOPROVODNÉ AKCE 🙂.

Termín a místo konání: 25. – 26. dubna 2017, kulturní dům Družba Klatovy.

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

Co je cílem semináře?
Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které potřebují pro svou práci v roce 2017. Zaměřeno na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi.

Cena
Účastnický poplatek tohoto dvoudenního semináře činí pro 1 osobu 2.645 Kč bez DPH tj. 3.200 Kč vč. DPH. Pro 2 a více účastníků přihlášených z jedné organizace nabízíme možnost využít množstevní slevy (viz Obchodní podmínky). Platební detaily najdete v Potvrzení, které obdržíte po odeslání přihlášky.

Jak se přihlásit?
Zjistěte aktuální obsazenost Semináře v PLÁNU SEDADEL. Kliknutím na volné sedadlo (zelené) se Vám do 3 vteřin rozbalí přihláškový formulář s předvyplněným číslem sedadla. Každý jednotlivý účastník proto musí vyplnit jednu přihlášku. Věnujte pozornost zejména vyplnění všech povinných polí (označena červenou hvězdičkou). Během několika minut po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte e-mailem Potvrzení s instrukcemi pro provedení platby. Pokud přihlášku neodešlete do 15 minut, Vámi rezervované sedadlo se opět uvolní pro dalšího zájemce.

Těšíme se na Vás 25. 4. v Klatovech!

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Víte o tom, že existují dvě různá potvrzení pro daňové zvýhodnění? Jedná se o:

1.Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – viz daňový tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1.

Tiskopis je určen plátcům daně (zaměstnavatelům) pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a podle údajů uvedených poplatníkem v podepsaném „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ potvrdí plátce daně, na které děti poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje, i děti poplatníka, na které u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje (tzn. jedná se o děti, které lze považovat za vyživované podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů oběma poplatníky).

2. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob – viz daňový tiskopis MFin 5558 – vzor č. 2.

V tomto případě je tiskopis určen plátcům daně (zaměstnavatelům) pro účely potvrzení daňového zvýhodnění v souvislosti s prokazováním nároku v rámci daňového přiznání za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem o daních z příjmů a v souladu s podepsaným „Prohlášením poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ u plátce daně, uvede plátce daně, který vydává toto potvrzení, všechny vyživované děti poplatníkem podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, tzn. i vyživované děti poplatníka, na které poplatník u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje. U vyživovaných dětí poplatníkem, na které poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění, se uvede „0“.

Program AVENSIO Software:

Obě potvrzení samozřejmě naleznete ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software. Stačí zvolit menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy – 611211_Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Při nezatržené podmínce „Tisk pro daňové přiznání“ se vytiskne potvrzení shora uvedené pod bodem 1. Pro tisk potvrzení shora uvedeného pod bodem 2. je zapotřebí uvedenou podmínku zatrhnout.

Potvrzení se plní podle údajů evidovaných v/na:

  • Číselníku údajů subjektu – viz oblast týkající se identifikace plátce daně.
  • Kartě zaměstnance – záložce Osobní údaje / Zaměstnanec a Osobní údaje / Kontakty – viz oblast týkající se identifikace zaměstnance.
  • Karta zaměstnance – záložce Osobní údaje / Rodinní příslušníci – viz oblast týkající se vyživovaných dětí.
  • Číselníku uživatelských účtů – viz údaj o tom, kdo potvrzení vyhotovil.

Důležité upozornění: Vyživované děti se do potvrzení vytisknout pouze za předpokladu, že jsou uloženy s typem „Dítě započtené pro daňové přiznání“, „Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“, „Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění“ nebo „Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“. Jinými slovy, dítě uložené s typem „Dítě pouze evidované“ se do potvrzení nevygeneruje.

Skončení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

Již od 1.1.2012 platí, že náhrada mzdy nebo platu (ve výši průměrného výdělku) za nevyčerpanou dovolenou přísluší zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru – viz ustanovení § 222 odst. 2 zákoníku práce.

Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel nesmí nevyčerpanou dovolenou (např. loňskou) za trvání pracovního poměru zaměstnance tzv. proplácet namísto jejího skutečného čerpání.

Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné zaměstnanci poskytnout, neboť tato dodatková dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně – viz ustanovení § 222 odst. 5 zákoníku práce.

Jestliže zaměstnanec změní v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (nebo její část), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, a to za předpokladu, že o to zaměstnanec nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele požádá a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (nebo její část), na kterou zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (nebo její část) právo nevzniklo – viz ustanovení § 221 odst. 1 zákoníku práce. Změnou zaměstnání se v takovém případě rozumí skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru nového zaměstnavatele – viz ustanovení § 221 odst. 2 zákoníku práce.

Proplacení nevyčerpané dovolené v programu AVENSIO Software

Program automaticky vygeneruje náhradu za nevyčerpanou dovolenou v případě, že je v měsíci skončení pracovního poměru zatržena podmínka „Proplatit při skončení“ v okně Zůstatky a nároky dovolené – viz záložka Náhrady karty zaměstnance:

U zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou program vypočítá náhradu ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

Samozřejmě je také možné náhradu spočítat a zadat ručně, a to na mzdových položkách zpravidla uživatelským kódem 615, případně jiným uživatelským kódem. Důležité však je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 361:

Ověřit správnost definice uživatelského kódu můžete buď v Číselníku uživatelských mezd (viz Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo u svého obchodního zástupce, případně u pracovnic konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o.

 

Sdělení Finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila v minulých dnech na svých webových stránkách sdělení týkající se novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s tím, že vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu (viz sněmovní tisk 873) nabude novela účinnosti v průběhu roku 2017.

Finanční správa tedy v této souvislosti upozorňuje plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se pro účely zdaňovacího období 2017 použije dosavadní znění zákona o daních z příjmů, tj. znění účinné do nabytí účinnosti předmětné novely. Odkazuje se na přechodná ustanovení k části první, článek II., bodu 1. sněmovního tisku 873, která normují, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Navrhované změny vztahující se k závislé činnosti se použijí až od zdaňovacího období roku 2018. Toto se týká např.:

  • rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů i na příjmy mimo dohody o provedení práce,
  • rozšíření možnosti komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem – využití jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka než písemného, na základě kterého bude možné Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zpracovávat a uchovávat i v elektronické podobě,
  • změn ve vztahu k invaliditě a další.

Za předpokladu, že výše uvedená novela zákona o daních z příjmů nabude účinnosti v průběhu roku 2017, ve vztahu ke zdanění příjmů prostřednictvím plátce daně se v průběhu roku 2017:

  • bude měnit pouze měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé (zvýšení o 200 Kč měsíčně) a třetí a každé další vyživované dítě (zvýšení o 300 Kč měsíčně)
  • a bude účinné ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů týkající se nových náležitostí potvrzení vydané penzijní společností.

 

 zdroj: www.financnisprava.cz

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít