Archiv měsíce: Leden 2017

 

Termíny pro podání vyúčtování daní za rok 2016

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování daní (zálohové a srážkové) za zdaňovací období roku 2016.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „vyúčtování zálohové daně“) se podává podle ustanovení § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně za rok 2016 je tedy do 1. března 2017 (papírová forma), v případě elektronického podání je do 20. března 2017.

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5459 – vzor č. 22

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5459/1 – vzor č. 21

Příloha č. 1 k vyúčtování – MFin 5490/1 – vzor č. 16

Příloha č. 2 k vyúčtování – MFin 5530 – vzor č. 13

Příloha č. 3 k vyúčtování – MFin 5490 – vzor č. 16

Příloha č. 4 k vyúčtování – MFin 5531 – vzor č. 11

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „vyúčtování srážkové daně“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2016 je tedy do 3. dubna 2017. 

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5466 – vzor č. 17

Příloha k vyúčtování – MFin 5466/A– vzor č. 13

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5466/1 – vzor č. 15

Upozornění: Vyúčtování zálohové a srážkové daně má podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tzn. že podání učiní datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (viz http://www.daneelektronicky.cz/) a odeslanou způsobem uvedeným v ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu.

Podle ustanovení § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů, plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů má povinnost podávat vyúčtování zálohové daně elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou, a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Daňový kalendář vč. upozornění na daňové povinnosti v roce 2017 si můžete prohlédnout zde.

Program AVENSIO Software:

Všechny shora uvedené daňové formuláře včetně možnosti elektronického podání vyúčtování zálohové a srážkové daně naleznete v programu AVENSIO Software v okně Hlavní nabídky viz Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace.

Připomínám, že před tiskem daňových formulářů vč. příloh nebo před exportem dat do datového souboru je nutné provést generování dat – viz Příprava vyúčtování zálohové/srážkové daně.

Podrobný postup je popsán v dokumentu „Roční vyúčtování daně za organizaci“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

Školení Začínáme s programem AVENSIO Klatovy

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V úterý 28. 3. 2017 (9:30-14:00) a ve středu 29. 3. 2017 (8:30-13:00)

KDE? V KLATOVECH, sídlo ALFA Software, Pražská 22, mapa

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení v Klatovech činí 2.420,- Kč/osobu vč.DPH (2.000,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 21. 3. 2017, případně dříve po naplnění kapacity PC učebny.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

AVENSIO pro pokročilé České Budějovice

23.3.2017
9.0015.00

Zveme Vás na ŠKOLENÍ pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software do Českých Budějovic.

KDY? Ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 9 do 15 hod.

KDE? V počítačové učebně VOŠ, SPŠ automobilní a technické, Skuherského 1274/3, České Budějovice
– dobrá dostupnost MHD z nádraží, možnost parkování na parkovišti Mariánské náměstí. mapa

CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko

Podrobnosti o školení.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2017

Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2016

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ podle § 83 zákona o zaměstnanosti za rok 2016 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář lze také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Přílohu tohoto ohlášení tvoří Seznam zaměstnavatelů, od nichž byly odebrány výrobky a služby, nebo jimž byly zadány zakázky. Vzor přílohy v excelovském souboru je k dispozici zde.

Na Portálu MPSV jsou také uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února. Tato povinnost je dána ustanovením § 83 zákona o zaměstnanosti.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2016 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016, tedy částka 27.000,– Kč, která byla vyhlášena sdělením MPSV č. 448/2016 Sb. ze dne 7.12.2016.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například na stránkách Portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Jelikož došlo k vyhlášení průměrné mzdy dne 7.12.2016 (viz výše), byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 2.9.6 ze dne 19.12.2016 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu také mají k dispozici dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), který bude o nové změny zaktualizován verzí 2.9.7 v průběhu tohoto týdne.

Školení ROČNÍ PLÁNY

24.2.2017
9.0014.30

Zveme Vás do Prahy na školení ROČNÍ PLÁNY, které je určeno
– Vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách
– Vedoucím pracovníkům školských zařízení
– Mistrům výroby
– Velitelům městské policie obecních a městských úřadů
– Všem dalším, kteří se zabývají plánováním směn, zejména nepravidelných režimů a chtějí si ulehčit práci

KDY? V úterý 24. 2. 2017 od 9 do 14:30 hod.

KDE? Školicí centrum ALTUS Training, Lisabonská 799/8, Praha 9, mapa

CO SE DOZVÍTE?
• základní legislativu a jak skloubit zákonné povinnosti s praxí
• jak a kdy plánovat směny, jak vyhodnocovat rozdíly mezi plánem a skutečností
• co je to přesčas, kdy vzniká a které přesčasové hodiny proplatit a jak
• co je to banka hodin a jak s ní pracovat
• co když zaměstnanci chybí hodiny
• jak stanovit roční nárok na dovolenou
• praktické příklady
• návaznost na docházkový a mzdový systém a mnoho dalšího

CENA 1.815 Kč/ osobu tj 1.500 Kč bez DPH
Účastníkům školení 23. 2. – PERSONÁLNÍ AGENDA nabízíme zvýhodněnou cenu školení ROČNÍ PLÁNY ve výši 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč s DPH / osobu!

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2017

PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO – Praha

23.2.2017
9.0014.30

Zveme Vás do Prahy na školení PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO .

KDY? V úterý 23. 2. 2017 od 9 do 14:30 hod.

KDE? Školicí centrum ALTUS Training Center, Lisabonská 799/8, Praha 9, mapa

CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 16. 2. 2017

PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO – Žďár n/S

21.2.2017
8.3014.00

Zveme Vás do Žďáru nad Sázavou na školení PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO .
KDY? V úterý 21. 2. 2017 od 8:30 do 14 hod.

KDE? V počítačové učebně ZŠ, Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou
CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová, RNDr. Pavel Černý

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 14. 2. 2017

Změna (snížení) nezabavitelných částek pro rok 2017

V roce 2017 se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, a to z důvodu snížení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 449/2016 Sb. ze dne 19.12.2016.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 5.822 Kč, v roce 2016 = 5.858 Kč), tj. 2/3 z částky 9.232 Kč (3.410 + 5.822; /v roce 2016 = 2/3 z částky 9.268 Kč/) = 6.154,67 Kč (v roce 2016 = 6.178,67 Kč).

 Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.154,67 Kč = 1.538,67 Kč (v roce 2016 = 1544,67 Kč).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.232 Kč (v roce 2016 = 9.268 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3.077 Kč (v roce 2016 = 3.089 Kč).

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software č. 2.9.6 s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2017.

Některé vybrané předpisy související s exekučním/insolvenčním řízením:

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora

vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních

FKSP v roce 2017

Dnem 1.1.2017 nabyl účinnosti čl. I bod 2 vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Na základě této změny se v roce 2017 (a v letech dalších) navyšuje základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) z 1% na 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť. Připomínám, že již v roce 2016 se příděl navýšil z 1% na 1,5%. Uvedená navýšení měla za cíl postupně vrátit tvorbu FKSP do původního stavu 2% před tím, než byla v roce 2011 snížena na 1% z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v letech minulých. Díky těmto opatřením se tedy navrátí schopnost plnit základní cíle a účel FKSP v jednotlivých organizacích a obnoví se tak objem poskytování zaměstnaneckých výhod.

Pokud se vás uvedená změna týká, nezapomeňte si včas ve svém mzdovém/personálním programu změnit/zkontrolovat nastavení výpočtu základního přídělu do FKSP. Pokud používáte AVENSIO Software je to velmi jednoduché!

Stačí v Číselníku údajů subjektu (viz Hlavní nabídka – Číselníky) zapsat do řádku č. 29 hodnotu 2. Tato změna se pak automaticky promítne jednak do sestavy 430211_FKSP (Sociální fond) (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy) a dále do definice příslušné položky příkazu k úhradě (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody). Pokud používáte vnitřní doklad na zaúčtování mezd v účetním programu a máte v definici účetní předkontace v programu AVENSIO Software nastavený příděl do FKSP, je zapotřebí vymezení jeho % změnit ručně.

Pokud budete potřebovat s nastavením navýšení základního přídělu do FKSP v programu AVENSIO Software poradit, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o. Rádi Vám pomohou!

ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Brno

15.2.2017 9.3016.2.2017 14.00

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V pondělí a úterý 15. 2. a 16. 2. 2017 oba dny od 9:30 do 14:00 hod.

KDE? v BRNĚ, v počítačové škole PC-DIR Real, Mlýnská 425/70, Brno-střed,
blízko centra, dobrá dostupnost MDH – viz mapa.

Co se dozvíte?.

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 8. 2. 2017

Začínáme s programem AVENSIO Praha

16.1.2017 9.3017.1.2017 14.00

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V pondělí a úterý 16. 1. a 17. 1. 2017 oba dny od 9:30 do 14:00 hod.

KDE? v PRAZE,
v počítačové učebně ALTUS TRAINING Center,
Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
mapa
Parkovat lze bez poplatku v přilehlých ulicích,
případně v Obchodním centru HARFA.

Co se dozvíte?.

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 1. 2017

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít