Archiv měsíce: Listopad 2016

 

Mimořádný termín – školení Začínáme s programem AVENSIO – Klatovy

14.12.2016 9.3015.12.2016 13.00

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? Ve středu 14. 12. 2016 (9:30-14:00) a ve čtvrtek 15. 12. 2016 (8:30-13:00)

KDE? V KLATOVECH, sídlo ALFA Software, Pražská 22, mapa

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení v Klatovech činí 2.420,- Kč/osobu vč.DPH (2.000,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 12. 2016, případně dříve po naplnění kapacity PC učebny.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

Nový tiskopis daňového prohlášení

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – MFin 5457 – č. 25. Díky tomuto novému tiskopisu dochází ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti. Další změna se týká zahrnutí identifikačních údajů daňového nerezidenta ČR podle ustanovení § 38j odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Také v roce 2017 se můžou používat předešlé vzory tohoto daňového tiskopisu, ovšem s tím, že budou obsahovat všechny náležitosti stanovené v § 38k zákona o daních z příjmů. Pokud poplatník (zaměstnanec) bude u plátce daně (zaměstnavatele) uplatňovat daňové zvýhodnění, může použít pouze vzor č. 24 a 25.

Důležité upozornění: Jelikož schválení novely zákona o daních z příjmů stále není ukončeno (viz sněmovní tisk č. 873), neobsahuje nový vzor č. 25 projednávané změny. Jakmile bude legislativní proces ukončen, vydá Finanční správa nový tiskopis vzor č. 26, který bude včas na jejích webových stránkách zveřejněn.

Novinka ČSSZ – výpočet starobního důchodu na ePortálu

Od konce října tohoto roku mohou všichni klienti České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), kteří vlastní datové schránky, využít novou službu ePortálu ČSSZ. Touto novinkou je online důchodová kalkulačka, která automaticky „načte“ údaje evidované u ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Důchodová kalkulačka provede informativní výpočet výše starobního důchodu, případně předčasného starobního důchodu. Kalkulačka si sama dosadí v databázi ČSSZ evidované doby pojištění či náhradní doby pojištění a dále vyměřovací základy (tj. příjmy) od roku 1986. Do kalkulačky je možné vložit náhradní doby pojištění (např. studium na středních či vysokých školách, dobu vojenské služby nebo péče o dítě do 4 let věku), které se běžně následně prokazují až při samotné žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Ten, kdo nemá zřízenou datovou schránku, může využít důchodovou kalkulačku na webových stránkách ČSSZ s tím rozdílem, že požadované vstupní údaje se nenačtou automaticky, ale je zapotřebí je ručně přepsat buď z tzv. Přehledu dob důchodového pojištění nebo z tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění.

Důchodovou kalkulačku nelze použít pro výpočet důchodů invalidních, pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých, sirotčích), zvláštních starobních důchodů (např. tzv. hornických důchodů) ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí.

Bližší informace získáte nejenom na webových stránkách ČSSZ, ale také u pracovníků:

 

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE) je veřejný seznam, který je Exekutorskou komorou ČR veden, provozován a spravován v souladu s ustanovením § 125 exekučního řádu (tj. zákona č. 120/2001 Sb.). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu upravuje vyhláška č. 329/2008 Sb.

Do CEE se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje.

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

CEE zejména umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena apod. Jinými slovy dává tato služba možnost ověřit si důležité údaje, např. zda na ty, s nimiž plánujete uzavřít smlouvu, není nařízena exekuce. Získáním potřebných informací tak můžete předejít případným problémům v budoucnosti – např. při koupi auta, pronajímání bytu, koupi nemovitosti, přijetí nového zaměstnance atd. V takových situacích vás totiž informace o stavu exekuce konkrétní osoby ochrání před nepředvídanými a nechtěnými důsledky okolností, které plynou z platební neschopnosti druhé strany nebo ze samotných principů exekučního řízení.

CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Výpis z CEE je možné získat:

  • prostřednictvím webových stránek https://www.ceecr.cz/ (pro plnohodnotné využívání CEE je potřeba být registrovaným a přihlášeným účastníkem);
  • na pobočkách Exekutorské komory v Praze a Brně;
  • na pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTem.

Cena jedné strany ověřeného výpisu z CEE činí 50 Kč – na pobočkách Exekutorské komory ČR nebo na České poště. Základní cena elektronického náhledu přes webové rozhraní https://www.ceecr.cz/ je 60 Kč bez ohledu na počet stran.

Zdroj:

https://www.ceecr.cz/

www.ceskaposta.cz

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít