Archiv měsíce: Červenec 2016

 

Příručka pro personální a platovou agendu

Víte o tom, že na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je k dispozici Příručka pro personální a platovou agendu? Jejími autory je MPSV a firma TREXIMA, spol. s r.o. Naposledy byla aktualizována na konci června letošního roku.

Poskytne vám spoustu informací nejenom z oblasti pracovněprávních vztahů nebo vedení personální agendy. Pomůže vám také při řešení různých problémů z praxe ve věci odměňování zaměstnanců a poskytování cestovních náhrad.

Kapitola „Personální agenda“ obsahuje popisy základních pracovněprávních vztahů, možnosti jejich změn a skončení. Najdete v ní také informace k:

  • dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. k dohodě o pracovní činnosti /dále jen „DPČ“/ a dohodě o provedení práce /dále jen „DPP“/),
  • pracovní době a době odpočinku, práci přesčas, pracovní pohotovosti
  • překážkám v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele
  • dovolené za kalendářní rok, za odpracované dny a dodatkové dovolené
  • vedení osobního spisu zaměstnance
  • a další.

Kapitola „Odměňování“ se věnuje zaručené a minimální mzdě, dále obecným ustanovením o mzdě, platu, odměnách z DPP, DPČ, o příplatcích a dalších odměnách v členění podle zaměstnanců v podnikatelské sféře a zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

O cestovních náhradách při tuzemské a zahraniční pracovní cestě, při přeložení nebo dočasném přidělení se dočtete v kapitole „Cestovní náhrady“.

Součástí příručky jsou zákony, vládní nařízení, vyhlášky, sdělení MPSV (vše v úplném a platném znění), které se personální a platové/mzdové agendy týkají.

Také můžete využít tzv. rejstřík klíčových slov pro hledání konkrétních slov či frází.

AVENSIO pro pokročilé v Brně

22.9.2016

Zveme Vás do BRNA na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software.

KDY? Ve čtvrtek 22. 9. 2016 od 9 do cca 15:00 hod.
KDE? V počítačové učebně PC-DIR, Mlýnská 425/70, Brno
(blízko centra, dobrá dostupnost MDH – viz mapa)
Témata školení.

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2016.

01 06

Lhůty pro zaměstnavatele v souvislosti se zákonnými odvody

Zaměstnavatel je zejména povinen:

– odvést pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance do 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Zdravotní pojištění“ + další podmínka odvodu = příslušná ZP

– předložit každé ZP, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, měsíční přehled o platbách pojistnéhodo 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – 090100_Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

– odvést sociální pojištění za zaměstnancedo 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Sociální pojištění“

– předložit příslušné OSSZ měsíční přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného – do 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – 070400_Hlášení OSSZ

– odvést úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla – viz ustanovení § 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Daňová záloha“, „Daň 15% srážkou – závislá činnost“

– odvést zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – do posledního dne 1. měsíce každého kalendářního čtvrtletí (tj. pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října) – viz ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Zákonné poj. odpovědnosti (Kooperativa)“; Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy – 430111_Zákonné pojištění org. při úrazu a nemoci

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít