Archiv měsíce: Květen 2016

 

Příplatek za rozdělenou směnu

V dnešním blogovém článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu a jak jej zaměstnanci zadat v programu AVENSIO Software.

Poskytování tohoto příplatku upravuje § 130 zákoníku práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.), kde se v odst. 1 stanoví, že: „Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.“

Podle odst. 2: „Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.“

Příplatkem se zaměstnanci finančně kompenzují ztěžující vlivy vyplývající z výkonu práce v rozdělených směnách, neboť pro zaměstnance rozdělení směny do více částí znamená větší zásah do jeho soukromého života.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se příplatek za rozdělenou směnu zadává zpravidla mzdovým kódem 451, případně jiným, který si každý uživatel může vytvořit v Číselníku uživatelských mezd (viz menu programu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Důležité je, aby u takového kódu byl uložen systémový kód 188 a sazba 1 = 30.

Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vypočítá sazbu a celkovou výši příplatku.

 

AVENSIO pro pokročilé v Mariánských Lázních

23.8.2016

Zveme Vás do Mariánských Lázní na školení pokročilých uživatelů programu AVENSIO Software.

KDY? V úterý 23. 8. 2016 od 9 do cca 15:00 hod.
KDE? V počítačové učebně Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.
Budova se nachází blízko Hlavní třídy v ulici Ruská 355/7.
Je zde zastávka autobusu MHD (Ruský kostel) a k dispozici volné parkoviště přímo u školy.
mapa

Podrobnosti o školení.

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2016.

budova gymnázia a OA ML

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Povinnosti zaměstnavatele týkající se příplatku za ztížené pracovní prostředí upravuje zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) a vládní nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaměstnanec v podnikatelské sféře (§ 109 odst. 2 zákoníku práce)

Za dobu práce zaměstnance ve ztíženém pracovním prostředí přísluší podle § 117 zákoníku práce dosažená mzda a příplatek. Výše příplatku činí za každý ztěžující vliv podle § 7 shora uvedeného vládního nařízení nejméně 10% stanovené základní sazby minimální mzdy, tj. v roce 2016 nejméně 5,87 Kč za hodinu při 40ti hodinové týdenní pracovní době, respektive 990,– Kč za měsíc.

Zaměstnanec ve státní sféře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce)

Výše příplatku podle § 128 zákoníku práce činí nejméně 5% částky základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. v roce 2016 nejméně 495 Kč. V § 7 odst. 1 vládního nařízení č. 564/2006 Sb. je uvedena výše příplatku v rozpětí 400,– Kč až 1400,– Kč měsíčně. Výši příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

Ztížené pracovní prostředí vymezuje vládní nařízení č. 567/2006 Sb. ve svém § 6 jednotně jak pro zaměstnance z podnikatelské (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci mzdu), tak ze státní sféry (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci plat) a je jím prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace, …).

Odkazy na uváděné právní předpisy:

Program AVENSIO Software

Pro zadání příplatku za ztížené pracovní prostředí (a to jak na mzdových položkách, tak na tzv. stálých složkách mzdy) využijte uživatelský kód, u kterého bude uložen systémový kód 251. Kontrolu správnosti nastavení uživatelského kódu můžete provést v Číselníku uživatelských mezd (viz menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo zkonzultovat se svým obchodním zástupcem nebo s pracovnicemi poradenské linky každý pracovní den v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v roce 2016

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedené zákonem č. 125/2016 Sb. došlo mimo jiné ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na:

  • druhé vyživované dítě z částky 15804 Kč na částku 17004 Kč ročně (z 1317 Kč na 1417 Kč měsíčně),
  • třetí a každé další vyživované dítě z částky 17004 Kč na částku 20604 Kč ročně (z 1417 Kč na 1717 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 1117 Kč měsíčně a 13404 Kč ročně.

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se podle přechodných ustanovení uvedené novely zvýšené daňové zvýhodnění u daňových záloh použije poprvé při zúčtování mzdy za měsíc květen 2016.

Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (tj. za měsíce leden až duben 2016) bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2016, případně v daňovém přiznání za rok 2016.

Přehledná tabulka srovnání výše daňového zvýhodnění v roce 2015 a 2016:

Zvýšení daňového zvýhodnění-tabulka

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • slevy na dani a daňového bonusu

Roční daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (tj. pro rok 2016 6 x 9900 Kč = 59400 Kč). U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Poplatník může roční daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5025 Kč měsíčně, jestliže úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (tj. v roce 2016 částky 4 950 Kč). Do těchto příjmů se také nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

AVENSIO pro pokročilé v Praze

25.8.2016

Zveme Vás do PRAHY na školení pokročilých uživatelů programu AVENSIO Software.
Toto školení je zaměřeno zejména na potřeby školských organizací.

KDY? Ve čtvrtek 25. 8. 2016 od 9 do cca 15:00 hod.
(pro velký zájem byl otevřen další termín 24. 8. 2016)

KDE? Školení se koná v PC učebně počítačové školy GOPAS,
Kodaňská 1441/46 (9.patro), Praha 10, mapa, jak tam dojedu?

Podrobnosti o školení.

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

Na setkání se těší lektoři Jana Bošková a Michal Všelko

Aktualizace 28.7.: Zbývá poslední 1 volné místo na termín 24. 8. a 1 volné místo na termín 25. 8. Další školení AVENSIO v Praze je plánováno na 19. října 2016.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 17. 8. 2016.

VŠMVV

Začínáme s programem AVENSIO – Praha – obsazeno!

21.6.201622.6.2016

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V úterý a středu 21. 6. a 22. 6. 2016 vždy od 9:30 do 13:45 hod.

KDE? v PRAZE, PC učebna Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, U Santošky 1093/17, Praha 5-Smíchov mapa

Co se dozvíte?.

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH)

Lektorky: Iveta Lišková a Milada Kučerová

obsazeno

Toto školení je již plně obsazeno! Máte-li zájem o školení základů AVENSIA v dalším termínu, napište nám na hejlova@alfasoftware.cz

VŠMVV

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít