Archiv měsíce: Leden 2016

 

AVENSIO pro pokročilé v Českých Budějovicích

17.3.2016

Zveme Vás na ŠKOLENÍ pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software do Českých Budějovic.

KDY? Ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 9 do 15:30-16 hod.(dle dotazů)

KDE? V počítačové učebně VOŠ, SPŠ automobilní a technické, Skuherského 1274/3, České Budějovice – dobrá dostupnost MHD z nádraží, možnost parkování na parkovišti Mariánské náměstí. mapa

CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová a Michal Všelko

Podrobnosti o školení.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA KAPACITA TÉMĚŘ NAPLNĚNA

Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2016.

AVENSIO Klatovy – školské organizace a firmy

23.3.2016
8.0015.00

Zveme Vás do Klatov na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software. Toto školení je zaměřeno na potřeby školských organizací a firem.

KDY? Ve středu 23. 3. 2016 od 8 do 15 hod.

KDE? Ve školicím středisku ALFA Software, s.r.o., Pražská 22 (vchod z průjezdu, 1. patro), Klatovy mapa

CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

Na setkání se těší lektoři Iveta Lišková a Michal Všelko

Podrobnosti o školení.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2016.

Začínáme s programem AVENSIO – Klatovy

21.3.2016 10.0022.3.2016 12.30

Zveme Vás do Klatov na dvoudenní školení „Začínáme s programem AVENSIO Software“.

KDY? V pondělí a úterý 21. 3. (10-14h) a 22.3. (8:30-12:30h) 2016

KDE? Ve školicím středisku ALFA Software, s.r.o., Pražská 22 (vchod z průjezdu, 1. patro), Klatovy mapa

CÍL: Pomoci začínajícím uživatelům osvojit si základní funkce programu AVENSIO Software a uspořit tak čas na zaučování v organizaci.

Na setkání se těší lektorka Marcela Uldrychová

CO SE DOZVÍTE?

 • Jak program AVENSIO vypadá a co vše umí
 • Jak se program AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
 • Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
 • Jak zadat základní informace k jednotlivým zaměstnancům
 • Jak zadat nového zaměstnance
 • Jak zadat pracovní poměry
 • Jak zadat praxi u zaměstnanců
 • Jak zadat jednotlivé složky mzdy
 • Jaké tiskové sestavy program nabízí
 • Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
 • Jak provést odvody
 • Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
 • Jak zpracovat závěrku měsíce
 • Jak najít dokumentaci k programu
 • Zvýhodněná CENA za dvoudenní školení v Klatovech za 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 14. 3. 2016.

  AVENSIO Praha -zdravotnické organizace a poskytovatelé soc.služeb

  23.2.2016

  Zveme Vás na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software do Prahy. Toto školení je zaměřeno na specifika zdravotnických organizací a poskytovatelů sociálních služeb.

  KDY? V úterý 23. 2. 2016 od 9 do 16 hod.

  KDE? V počítačové učebně Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

  CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

  Na setkání se těší lektoři Jana Bošková a Michal Všelko

  Podrobnosti o školení.

  CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 16. 2. 2016.

  Jednorázový příspěvek důchodcům v únoru 2016

  Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ) a ostatní plátci důchodů vyplatí v průběhu měsíce února letošního roku poživatelům důchodů finanční výpomoc ve výši 1200 Kč, a to na základě zákona č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci (dále jen „zákon“).

  Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud tento důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016. Důchodem se míní důchod starobní včetně tzv. předčasného, invalidní (všech stupňů), vdovský, vdovecký a sirotčí (viz ustanovení § 2 zákona).

  Příspěvek bude vyplacen automaticky (bez žádosti) stejným způsobem jako důchod, tj. v hotovosti nebo na účet důchodce (viz ustanovení § 3 zákona).

  Pokud má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou (viz ustanovení § 2 zákona).

  Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby (viz ustanovení § 3 zákona) a je osvobozen od daně z příjmů. Pokud se prokazuje výše příjmů (např. pro účely dávek státní sociální podpory), k příspěvku se nepřihlíží. Jednorázový příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí) (viz ustanovení § 4 zákona). To znamená, že i důchodcům, kterým je z důchodu prováděna exekuční srážka, bude tento příspěvek vyplacen v plné výši.

  Další informace naleznete v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 13.01.2016, odpovědi na nejčastější dotazy k výplatě jednorázového příspěvku důchodcům si můžete přečíst zde.

  AVENSIO Žďár -školské organizace a firmy

  11.2.2016

  Zveme Vás na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software do Žďáru nad Sázavou. Toto školení je zaměřeno na potřeby školských organizací a firem.

  aktualizace 21/1:

  ŠKOLENÍ JIŽ OBSAZENO!!! Chcete-li se přihlásit jako náhradník, kontaktujte nás na hejlova@alfasoftware.cz pro případ, že by některý z účastníků přihlášku stornoval. Děkujeme.

  KDY? Ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 8 do 16 hod.

  KDE? V počítačové učebně 4.ZŠ, Švermova ulice 4, Žďár nad Sázavou mapa

  CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

  Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová, Michal Všelko
  a obchodní zástupce ve Žďáru n.S. RNDr.Pavel Černý

  Podrobnosti o školení.

  CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

  Uzávěrka přihlášek je 4. 2. 2016.

  4.ZŠ Žďár

  AVENSIO Žďár -zdravotnické organizace a poskytovaté soc. služeb

  10.2.2016

  Zveme Vás na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ pro uživatele programu AVENSIO Software do Žďáru nad Sázavou. Toto školení je zaměřeno na specifika zdravotnických organizací a poskytovatelů sociálních služeb.

  KDY? Ve středu 10. 2. 2016 od 8 do 16 hod.

  KDE? V počítačové učebně 4.ZŠ, Švermova ulice 4, Žďár nad Sázavou mapa

  CÍL: Ještě více si usnadnit práci využitím funkcí programu AVENSIO Software a uspořit čas.

  Na setkání se těší lektoři Mirka Heidlbergerová, Michal Všelko
  a obchodní zástupce ve Žďáru n.S. RNDr.Pavel Černý

  Podrobnosti o školení.

  CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

  PŘIHLÁŠKA

  Uzávěrka přihlášek je 3. 2. 2016.

  4.ZŠ Žďár

  Otázky a odpovědi k daním z příjmů fyzických osob

  Finanční správa ČR zveřejnila dne 11.1.2016 na svých webových stránkách dotazy a odpovědi týkající se daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 – viz tento odkaz. Dozvíte se, mimo jiné:

  • jaké příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob
  • co to je paušální výdaj na dopravu a kdo jej může uplatnit
  • jaká je výše tzv. paušálních výdajů, tj. výdajů stanovených procentem z příjmů
  • zda jsou osvobozeny příjmy z výroby elektřiny pomocí solárních (fotovoltaických) elektráren
  • kdo je rezident a nerezident ČR
  • jak má postupovat poplatník, který zrušil kapitálové životní pojištění a nechal si odbytné vyplatit na svůj účet
  • jak lze uplatnit penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření
  • co to jsou odčitatelné položky od základu daně
  • jaký tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze použít za zdaňovací období 2015, jak lze daňové přiznání podat a jaké jsou lhůty
  • jaké jsou slevy na dani za zdaňovací období 2015 a za jakých podmínek je lze uplatnit
  • jaké částky se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky pro uplatnění příslušné daňové slevy
  • kdo může uplatnit daňové zvýhodnění a jaká je jeho výše
  • jak je to se zdaňováním důchodů
  • co je to solidární zvýšení daně a jak se vypočte

  Finanční správa také připravila upozornění na daňové povinnosti v roce 2016 a daňový kalendář – viz tento odkaz.

  Připomínám, že na webových stránkách Finanční správy jsou mimo jiné k dispozici aktuální daňové tiskopisy, informace k možnostem jejich elektronického podání přes aplikaci EPO a další užitečné informace.

  Novinky a změny pro rok 2016 – 2. část

  Tento blogový článek navazuje na předchozí ze dne 6.1.2016.

  Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

  V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (viz předchozí blogový článek) dochází ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus, a to z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus je zvýšen z částky 4 600 Kč na 4 950 Kč (polovina minimální mzdy).

  Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50,– Kč, maximálně však do výše 5 025,– Kč měsíčně.

  Školkovné

  V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení až do 9 900 Kč ročně za každé dítě.

  Zvýšení částky osvobozených důchodů

  Úhrnná částka osvobozených důchodů nebo penzí činí 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

  Maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 15 024 Kč (v roce 2015 = 14 604 Kč) = 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 0,58 x 25 903 Kč.

  Maximální výše podpory při rekvalifikaci je 16 837 Kč (v roce 2015 = 16 367 Kč) = 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 0,65 x 25 903 Kč.

  Pojistné na sociální zabezpečení

  V souvislosti s ukončením důchodového spoření souvisí i úprava sazeb pojistného, které se již nestanovuje podle toho, zda jeho poplatník byl či nebyl účasten důchodového spoření.

  Sazby pojistného na sociální zabezpečení činí od 1. ledna 2016 (viz ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti):

  • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho:

  2,3 % na nemocenské pojištění,

  21,5 % na důchodové pojištění a

  1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

  • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
  • u osoby samostatně výdělečně činné

  a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,

  b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění

  • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu
  • u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu

  Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 296 288 Kč (v roce 2015 = 1 277 328 Kč).

  DPH a kontrol   ní hlášení

  S účinností od 01.01.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat elektronicky tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

  Sazby stravného

  Pro účely poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců platí pro rok 2016 tyto sazby:

  trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. – v podnikatelské sféře 70 Kč, ve státní správě 70 Kč až 83 Kč,

  trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hod. – v podnikatelské sféře 106 Kč, ve státní správě 106 Kč až 127 Kč,

  trvá-li pracovní cesta nad 18 hod. – v podnikatelské sféře 166 Kč, ve státní správě 166 Kč až 198 Kč.

  Sazby základní náhrady

  Při pracovní cestě zaměstnance přísluší za 1 km jízdy při použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, nejméně:

  u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč (v roce 2015 = 1,00 Kč),

  u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (v roce 2015 = 3,70 Kč).

  Průměrná cena pohonných hmot

  Průměrná cena činí pro účely výpočtu náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu za 1 litr:

  29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2015 = 35,90 Kč),

  33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2015 = 38,30 Kč),

  29,50 Kč u motorové nafty (v roce 2015 = 36,10 Kč).

  Novinky a změny pro rok 2016 – 1. část

  Nový rok 2016 přináší spoustu změn v oblasti práce, daní, pojištění a sociálních věcí apod. Seznamte se s některými z nich v tomto blogovém článku:

  Minimální mzda

  Na základě nařízení vlády č. 233/2015 Sb. ze dne 20.08.2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy – pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc (dosud 9 200 Kč) nebo 58,70 Kč za hodinu (dosud 55 Kč). Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění činí 9 300 Kč za měsíc (dosud 8 000 Kč) nebo 55,10 Kč za hodinu (dosud 48,10 Kč) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

  Zaručená mzda

  V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se zvýšila také zaručená mzda. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupiny, a od 01.01.2016 činí (pozn.: obrázek zvětšíte kliknutím na něj):

  Zaručená mzda od 01_2016

  Zvýšení platových tarifů

  Zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, se zvyšují platové tarify → dochází ke zvýšení stupnic platových tarifů, které tvoří přílohy č. 2, 6 a 8 vládního nařízení č. 564/2006 Sb.

  Zdravotní pojištění

  Minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných činí 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč).

  Minimální měsíční záloha u zaměstnanců činí 1 337 Kč, tato částka je zároveň výší pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů (v roce 2015 to bylo 1 242 Kč). Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda, tj. 9 900 Kč.

  Pojistné platí jak OSVČ, tak zaměstnanci bez omezení horní hranicí vyměřovacího základu, neboť zákonné ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu bylo zrušeno.

  Stát platí za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (v roce 2015 to bylo 845 Kč) – vyměřovací základ činí 6 444 Kč – viz vládní nařízení č. 158/2015 Sb. ze dne 24.06.2015.

  Zrušení důchodového spoření

  K 31. 12. 2015 došlo k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V letošním roce proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům.

  Zvýšení základní výměry vyplácených důchodů

  Od lednové splátky se o 40 Kč (z dosavadních 2 400 Kč na 2 440 Kč) zvyšuje základní výměra důchodů vyplácených z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1.1.2016 (týká se všech druhů důchodů, tj. starobních vč. předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích). Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není tedy nutné o ně požádat.

  Procentuální výměra, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.

  Jednorázový příspěvek důchodcům

  V únoru dostanou poživatelé důchodů finanční výpomoc, tj. jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016.

  FKSP

  Od 1.1.2016 se navyšuje základní příděl, kterým je fond kulturních a sociálních potřeb tvořen, na 1,5 % (dosud 1 %) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť

  Nezabavitelné částky

  S ohledem na zvýšení normativních nákladů na bydlení (viz nařízení vlády č. 395/2015 Sb. ze dne 14.12.2015) se také mění nezabavitelné částky v souvislosti s výpočtem exekučních srážek poprvé u mezd zpracovávaných za leden 2016:

  nezabavitelná částka povinného (dlužníka) = 6178,67 Kč (v roce 2015 = 6118 Kč)

  nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu povinného (dlužníka) = 1544,67 Kč (v roce 2015 1529,50).

  Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) sráží bez omezení, činí 9268 Kč (v roce 2015 = 9177 Kč).

  Průměrná mzda pro výpočet povinného podílu

  Pro výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2015 v roce 2016 se použije průměrná mzda v národním hospodářství vyhlášená za 1. až 3. čtvrtletí 2015 ve výši 25.903,– Kč.

  Svátek na Velký pátek

  Poprvé bude slaven nový svátek, a to Velký pátek (letos připadá na 25. března).

  Lhůty pro podání vyúčtování zálohové, srážkové daně a pojistného na důchodové spoření

  Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 se podává do 1.3.2016, elektronicky pak do 21.3.2016.

  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015 je povinen plátce daně (plátcova pokladna) podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1.4.2016.

  Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015 se podává pouze elektronicky, a to v termínu do 1.4.2016. Vzhledem k ukončení důchodového spoření je možné podat pojistné tvrzení (tj. vyúčtování) ještě v termínu do 31.8.2016.

  Redukční hranice

  Redukční hranice (RH) týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2016 následující:

  První RH činí 901 Kč (v roce 2015 = 888 Kč),

  Druhá RH činí 1 351 Kč (v roce 2015 = 1 331 Kč),

  Třetí RH činí 2 701 Kč (v roce 2015 = 2 662 Kč).

  Redukční hranice (RH) pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě činí:

  První RH = 157,68 Kč (v roce 2015 = 155,40 Kč),

  Druhá RH = 236,43 Kč (v roce 2015 = 232,93 Kč),

  Třetí RH = 472,68 Kč (v roce 2015 = 465,85 Kč).

   

   

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít