Archiv měsíce: Prosinec 2015

 

Cestovní náhrady v roce 2016

Vyhláškou č. 385/2015 Sb. ze dne 17.12.2015 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ustanovení § 189 odst. 1 Zákoníku práce s účinností od 1.1.2016:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 Zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč (v roce 2015 = 1,00 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (v roce 2015 = 3,70 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 Zákoníku práce nejméně ve výši

a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2015 = 69 Kč),

b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2015 = 104 Kč),

c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2015 = 163 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 Zákoníku práce ve výši

a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2015 = 69 Kč až 82 Kč),

b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2015 = 104 Kč až 125 Kč),

c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2015 = 163 Kč až 195 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí Zákoníku práce činí

a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2015 = 35,90 Kč),

b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2015 = 38,30 Kč),

c) 29,50 Kč u motorové nafty (v roce 2015 = 36,10 Kč).

Poznámka: pro rok 2015 platila vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb.

Začínáme s programem AVENSIO – Praha

19.1.2016

Zveme Vás do PRAHY na první letošní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V úterý 19. 1. 2016 od 9:00 do 16:00 hod.

KDE? POZOR, ZMĚNA ADRESY! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, U Santošky 1093/17, Praha 5-Smíchov mapa

Podrobnosti o školení.

CENA 2.420,- Kč/osobu vč.DPH (2.000,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

VŠMVV

Průměrná mzda a podíl OZP za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely zákona o zaměstnanosti sdělením č. 355/2015 Sb. ze dne 4.12.2015 uveřejněným ve Sbírce zákonů dne 21.12.2015 průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 ve výši 25.903,– Kč. Tato částka se tedy použije pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2015.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například na stránkách Integrovaného portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Jelikož uvedenou průměrnou mzdu vyhlásil Český statistický úřad již dne 4.12.2015, byla zahrnuta do příslušné sestavy 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace) v aktualizaci programu AVENSIO Software ze dne 17.12.2015 (číslo verze 2.9.0).

Uživatelé také mají k dispozici dokument „Podíl OZP“ uložený v menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy, který bude o nové změny zaktualizován v průběhu měsíce ledna 2016.

FKSP od 1.1.2016

Na základě vyhlášky č. 353/2015 Sb. ze dne 10.12.2015 uveřejněné ve Sbírce zákonů dne 21.12.2015 dochází ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a to tak, že se od 1.1.2016 navyšuje základní příděl, kterým je fond tvořen, ze současného 1% na 1,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť (viz § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.).

Od 1.1.2017 bude FKSP tvořen 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy …

Návod na nastavení uvedené změny ve mzdovém a personální programu AVENSIO Software budou mít všichni jeho uživatelé samozřejmě včas, tj. v průběhu ledna 2016, k dispozici.

Seminář Hradec Králové

28.1.2016

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO Software.

Seminář se koná 28. 1. v HRADCI KRÁLOVÉ v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375. Pořádá jej náš obchodní zástupce firma Algo spol. s r.o. Hradec Králové.
Přednáší Ing. Vladimír Kozák.

POZVÁNKA včetně všech podrobností

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 16. 1. 2015. Případné dotazy pište na mzdy@algo-hk.cz nebo volejte na tel. 608 273 285, 495 514 695 (Ing.Šrámek).

Seminář Přerov

25.1.2016

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 25. LEDNA V PŘEROVĚ, 9-14h,, 14-15h prostor pro Vaše další dotazy, Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III 11, 750 02 Přerov, mapa.

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 1. 2016. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

BONUS: Vedení Hotelu Na Jižní nabízí účastníkům, kteří se rozhodnou přijet o den dříve a v hotelu přespat, večerní relaxaci v podobě 2 hod./2 dráhy bowling a na 2 hod. sportcentrum (výběr lukostřelba, metaná, ping-pong) ZDARMA!
 
Hotel Na Jižní Přerov

Seminář Klatovy

22.1.2016
8.0013.00

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 22. LEDNA V KLATOVECH, 8-14 h, v prostorách Úhlava o.p.s. (bývalý dominikánský přilehlý ke kostelu sv.Vavřince), Plánická 174, Klatovy, mapa

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 1. 2016. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Uhlava_Klatovy

Seminář Karlovy Vary

21.1.2016

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 21. LEDNA V KARLOVÝCH VARECH, 9-15h, v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 1. 2016. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

 
Krajská knihovna KV

Seminář v Praze

20.1.2016

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 20. LEDNA V PRAZE, 9-15h, ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

LEKTOŘI
Ing. Marie Hajšmanová, znalkyně v oboru daní a mezd
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 1. 2016. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání 20. 1. v Praze.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

VŠMVV

Velký pátek pravděpodobně od příštího roku jako svátek

Zaznamenali jste, že ve středu 2. prosince 2015 schválili senátoři (o jediný hlas) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu? Změna se týká zařazení Velkého pátku mezi svátky.

Předpis musí ještě podepsat prezident republiky, pokud se tak stane, měla by tato novinka platit již v roce 2016. Pozn. autorky: Novelu zákona č. 245/2000 Sb. podepsal prezident republiky dne 11. 12. 2015

V současné době máme těchto 13 svátků:

státních (viz § 1 zákona č. 245/2000 Sb.):

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

ostatních (viz § 2 zákona č. 245/2000 Sb.):

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

 Pro úplnost uvádím, že zákon č. 245/2000 Sb. stanoví ve svém § 4 také tyto významné dny:

 • 16. leden – Den památky Jana Palacha
 • 27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. březen – Mezinárodní den žen
 • 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského
 • 7. duben – Den vzdělanosti
 • 5. květen – Květnové povstání českého lidu
 • 15. květen – Den rodin
 • 10. červen – Vyhlazení obce Lidice
 • 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu
 • 11. listopad – Den válečných veteránů

Poznámka na závěr: Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu. Významné dny jsou dny pracovními.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít