Archiv měsíce: Říjen 2015

 

Navýšení platů státních zaměstnanců od 1.11.2015

Již za dva dny, tj. od 1.11.2015 se navýší platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (viz nařízení vlády č. 278/2015 Sb. a č. 279/2015 Sb. ze dne 19.10.2015 uveřejněná v částce 115 Sbírky zákonů dne 26.10.2015) .

Zaměstnancům ve zdravotnictví se platový tarif zvýší až od 1.1.2016.

U pedagogických pracovníků také dochází od 1.11.2015 ke zvýšení počtu platových stupňů z pěti na šest za účelem lepšího zohlednění délky započitatelné praxe.

Firma Alfa Software s.r.o. poskytla svým zákazníkům již druhý den po zveřejnění shora uvedených vládních nařízení, tj. 27.10.2015, novou verzi mzdového a personálního programu AVENSIO Software tak, aby mohli pohodlně a včas svým zaměstnancům vyhotovit a předat nové platové výměry.

Aktualizace samozřejmě obsahuje i automatickou změnu platů v 11/2015, resp. 01/2016 včetně přeřazení pedagogických pracovníků do vyššího platového stupně. Uživatelé AVENSIA tak mohou po aktualizaci programu o jeho novou verzi s předstihem provést kontrolu budoucích platových změn svých zaměstnanců. Více informací k doporučeným postupům kontroly se uživatelé dozvědí v dopise k verzi 2.8.9, který je k dispozici v Zákaznické zóně MOJE ALFA na webových stránkách firmy Alfa Software s.r.o. a také u svých obchodních zástupců nebo u pracovnic konzultační linky.

Nemocenské dávky – nové redukční hranice pro rok 2016

Zaznamenali jste, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) již vyhlásilo pro rok 2016 výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění?

Na základě Sdělení MPSV ze dne 8.10.2015 č. 272/2015 Sb. činí:

 • první redukční hranice 901 Kč,
 • druhá redukční hranice 1 351 Kč,
 • třetí redukční hranice 2 701 Kč.

Redukční hranice mají vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství). Všechny dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny ze státního rozpočtu prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), který se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ.

Redukce se provede tak, že se započte

 • do první redukční hranice

        u nemocenského a ošetřovného 90 % DVZ,

        u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 % DVZ,

 • z části DVZ mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
 • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
 • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.

Výše nemocenského činí 60 % DVZ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % DVZ.

Výše ošetřovného činí 60 % DVZ.

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stanovena ve výši rozdílu mezi DVZ zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Pro srovnání ještě uvádím, že

v roce 2014 činila

 1. první redukční hranice 865 Kč,
 2. druhá redukční hranice 1 298 Kč,
 3. třetí redukční hranice 2 595 Kč (viz sdělení MPSV č. 331/2013 Sb.)

a v roce 2015 činí

 1. první redukční hranice 888 Kč,
 2. druhá redukční hranice 1 331 Kč,
 3. třetí redukční hranice 2 662 Kč (viz sdělení MPSV č. 214/2014 Sb.).

Další informace získáte na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výměna průkazů OZP do konce roku 2015

Už jen necelé tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zaopatřili jejich výměnu za nový průkaz OZP. Pokud si tyto osoby výměnu nezajistí do 31.12.2015, nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Lidé, kterým úřad práce přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze úřadu doložili aktuální fotografii (35 mm x 45 mm), prokázali svou totožnost občanským průkazem a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které úřad práce vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může úřad práce průkaz v nové podobě vydat.

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob,
 • přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech,
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě,
 • slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
 • parkovací průkaz nebo
 • bezplatnou dopravu vodícího psa.

Rozsah výhod se liší podle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů

OZP, a to TP, ZTP a ZTP/P).

Nový průkaz má podobu plastové kartičky, je odolný proti poškození a chráněný vůči padělání – vzor je k dispozici na tomto odkazu.

Zdroj a více informací viz tisková zpráva Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ze dne 1.10.2015

Změna zdravotní pojišťovny nově ve dvou termínech během roku

Víte o tom, že po novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění provedené zákonem č. 200/2015 Sb. a účinné od 1.9.2015 mohou pojištěnci nově změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců ve dvou termínech během roku, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tj. k 1.1. a k 1.7. (viz ustanovení § 11a tohoto zákona)?

Ještě v roce 2011 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. V letech 2012 až 2015 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku (více viz blogový článek ze dne 6.6.2013).

Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je potřeba podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Například tedy pro změnu pojišťovny k 1. 7. 2016 musí být přihláška podána v období 1. 1. – 31. 3. 2016, pro změnu pojišťovny k 1. 1. 2017 potom v období 1. 7. – 30. 9. 2016.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením v § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle uvedeného zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit.

Doporučuji mzdovým účetním a personalistům, aby zaměstnancům připomínali jejich povinnost nahlásit zaměstnavateli včas změnu zdravotní pojišťovny (ze zákona do 8 dnů ode dne změny), aby bylo zdravotní pojištění odvedeno na účet správné zdravotní pojišťovny (viz ustanovení § 12 uvedeného zákona). Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software evidujete zdravotní pojišťovnu zaměstnance na jeho kartě – záložka Osobní údaje – Zaměstnance v oblasti Zdravotní pojištění.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pak použijete menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny. Zde také můžete zpracovat „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“, vytisknout seznam pojištěnců a roční nebo měsíční přehledy plateb pojistného podle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Pro tisk rekapitulace zdravotního pojištění využijte sestavu „010600_Zdravotní pojištění“ a „010500_Pojistné“, které mimo jiné slouží pro kontrolu položek odvodu zdravotního pojištění pro jednotlivé zdravotní pojišťovny na příslušném příkazu k úhradě.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít