Archiv měsíce: Srpen 2015

 

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1.2016

Vláda na svém včerejším jednání schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou, kterým se od 1.1.2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 Kč ze současných 9.200 Kč na 9.900 Kč a minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč na 58,70 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Zvýšení se týká také zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů – u nich se sazby zvýší z 8.000 Kč na 9.300 Kč za měsíc a z 48,10 Kč na 55,10 Kč za hodinu.

Budou se také valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

Právo zaměstnanců na minimální a zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 111 a § 112 zákoníku práce.

Program AVENSIO Software:

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Doporučujeme sestavu tisknout až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

Výkaz P1-04 v programu AVENSIO Software – KLATOVY

25.9.2015
8.0013.00

Zveme Vás do KLATOV na poslední letošní školení „Výkaz P1-04 v programu AVENSIO Software“.

KDY? V pátek 25. 09. 2015 od 8:00 do 13:00 hod.

KDE? KLATOVY, Pražská 22 (školicí středisko ALFA SOFTWARE, s.r.o.)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO? Všem školským organizacím, které používají program AVENSIO Software.

CO SE DOZVÍTE? Jak zpracovávat statistický výkaz P1-04 správně/rychle/efektivně a šikovně využít funkce programu k řešení dalších specifik školské tématiky. PROGRAM ŠKOLENÍ P1-04

CENA: 900,- Kč včetně DPH (744,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Na setkání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců A L F A  S O F T W A R E, s.r.o.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

Pojistné na sociální zabezpečení a maximální vyměřovací základ zaměstnance

Institut maximálního vyměřovacího základu (dále jen „maximální VZ“) byl do právní úpravy zaveden od 1. 1. 2008 – viz ustanovení § 15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Maximální VZ zaměstnance činí 48násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2015 48 x 26 611 Kč = 1 277 328 Kč.

Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje maximální VZ zaměstnance, je kalendářní rok.

Maximální VZ zaměstnance představuje součet VZ zaměstnance zjištěných v rozhodném období.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn VZ zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ (to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele).

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální VZ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %, resp. 3,5 % z vyměřovacího základu), ani za sebe (25 %).

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn VZ zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (25 %), nevrací.

Žádost musí být zaměstnancem podána do 5 let po roce, za který k přeplatku došlo (viz ustanovení § 17 zákona č. 589/1992 Sb.).

Podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. je zaměstnavatel povinen zaměstnanci na jeho žádost písemně potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou takové potvrzení pohodlně vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář – viz menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

 

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí

Poskytování náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance zaměstnavatelem upravuje ustanovení § 190 zákoníku práce.

odstavci 1 tohoto ustanovení je stanoveno, že sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí výše uvedených náhrad, poskytuje zaměstnanci tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek.

Zároveň je v odstavci 2 ale výslovně uvedeno, že se ustanovení odstavce 1 nevztahuje na používání motorového vozidla, u kterého se poskytování náhrad řídí ustanovením § 157 až 160 zákoníku práce.

Za vlastní nářadí a zařízení můžeme považovat např. výpočetní techniku, hudební nástroj pro profesionální hudebníky, lyžařské vybavení pedagogů při školních lyžařských kurzech, motorová pila dřevorubce a další nářadí. Pracovním předmětem může být jakýkoliv předmět, který zaměstnanec používá pro výkon své činnosti.

Náhrada není u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti (viz ustanovení § 6 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů), současně se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.

Způsob stanovení paušální částky náhrady je uveden v ustanovení § 6 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software lze poskytnutí předmětné náhrady vč. paušální částky samozřejmě zadat. Pokud si s nastavením příslušného mzdového kódu nebudete vědět rady, obraťte se na pracovnice konzultační linky, rády Vám pomohou!

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít