Archiv měsíce: Listopad 2014

 

Seminář v Hradci Králové

29.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v. legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO Software.

Seminář se koná ve čvrtek 29. 1. v HRADCI KRÁLOVÉ v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375. Pořádá jej náš obchodní zástupce firma Algo spol. s r.o. Hradec Králové. Přednáší Ing. Vladimír Kozák.

Bližší informace najdete na stránce Algo spol. s r.o. V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím pana Martina. Šrámka na tel. 608 273 285 a 495 514 695 nebo e-mailem na: mzdy@algo-hk.cz .

Seminář Karlovy Vary

22.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 22. ledna 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák,
hlavní programátor Alfa Software, s.r.o.
Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 15. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Klatovech.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Seminář Klatovy

20.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 20. ledna 2015 v KLATOVECH, 8-14h a lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák,
hlavní programátor Alfa Software, s.r.o. Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 12. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Klatovech.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Seminář Přerov

15.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE.
Seminář se koná 15. ledna 2015 v PŘEROVĚ (Hotel na Jižní, v blízkosti vlak. a autobus. nádraží).
Lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák, hlavní programátor Alfa Software, s.r.o.
Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře.
Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 8. 1. 2015.
Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Těšíme se na Vás v Přerově.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Bezplatné využívání motorového vozidla zaměstnancem

V tomto článku Vám přináším základní informace k bezplatnému využívání motorového vozidla poskytovaného zaměstnavatelem svým zaměstnancům pro služební i soukromé účely.

Podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Je-li tato částka (tj. 1% vstupní ceny vozidla) nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč.

Pro účely výpočtu 1% se musí do vstupní ceny vozidla zahrnout i DPH.

Pojem „vstupní cena“ je upraven ustanovením § 29 zákona o daních z příjmů. Je-li tedy vozidlo pořízeno úplatně, je vstupní cenou jeho pořizovací cena.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce:

 • postupně za sebou více motorových vozidel, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.
 • více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely.

Příjem zaměstnance ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla podléhá zdanění a odvodu zdravotního a sociálního pojištění!

 

Program AVENSIO Software

Pro zadání částky ve výši 1% vstupní ceny vozidla vč. DPH ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se používá mzdový kód 394, případně jiný, který si uživatel sám vytvoří, důležité je, aby u takového mzdového kódu byl uložen systémový kód 568. Toto lze ověřit v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Číselníky – Tabulka mezd.

Takový mzdový kód lze zadávat každý měsíc na mzdových položkách, je však možné jej také uložit na stálých složkách mezd (tzv. paušálech), pak se bude na mzdové položky a na mzdový lístek zaměstnance každý měsíc generovat automaticky.

 

 

Neomluvená absence a odvod ZP

Výpočet zdravotního pojištění při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Z hlediska placení pojistného a stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je důležité, jak dlouho taková neomluvená absence trvá:

Neomluvená absence po celý kalendářní měsíc

Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč) .

Neomluvená absence po část kalendářního měsíce

Při neomluvené absenci, která trvá kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, se vždy při odvodu zdravotního pojištění připočítá poměrná část minimální mzdy, a to za každý kalendářní den, ve kterém tato absence trvala.

U neomluvené absence neplatí úlevy pro některé osoby jako u neplaceného pracovního volna (viz blogový článek Neplacené pracovní volno a odvod zdravotního pojištění ze dne 4.11.2014).

Způsob placení pojistného za dny neomluvené absence vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli celou částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance, za dobu jeho neomluvené nepřítomnosti v práci, uhradil.

Program AVENSIO Software

V programu AVENSIO Software se neomluvená absence zadává na kartě zaměstnance – záložka Náhrady zpravidla kódem 677, případně jiným, který si uživatel sám vytvořil – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 419. Toto lze ověřit v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

 

 

 

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Z tiskové zprávy ČSSZ uveřejněné na jejích webových stránkách dne 07.11.2014 vyplývá, že novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou.

To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

ČSSZ však nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.

Připomeňme si, že povinnost elektronické komunikace s ČSSZ byla schválena zákonem č. 470/2011 Sb., a to pro všechny zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok 2015.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele ve vztahu k ČSSZ naleznete zde.

Program AVENSIO Software je samozřejmě na elektronickou komunikaci nejen s ČSSZ, ale také se zdravotními pojišťovnami a Finanční správou ČR již několik let připraven a umožňuje níže uvedená podání zaměstnavatele uložit do souboru v odpovídajícím formátu a s potřebnou strukturou.

Uživatelé uvedeného mzdového a personálního programu tedy mohou elektronicky odesílat:

České správě sociálního zabezpečení:

 • Přehled o výši pojistného,
 • Oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Jednotlivým zdravotním pojišťovnám:

 • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele,
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele

Finanční správě ČR:

 • Vyúčtování zálohové daně,
 • Vyúčtování srážkové daně,
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Možnosti vyexportování dat do výstupních souborů jednotlivých podání jsou pro uživatele programu AVENSIO Software k dispozici v dokumentu „Elektronická podání“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

 

 

 

Neplacené pracovní volno a odvod zdravotního pojištění

Výpočet zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmu, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Neplacené volno po celý kalendářní měsíc (případně po dobu delší)

Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč) .

Pokud bude neplacené volno trvat delší dobu (více jak 1 měsíc), doporučujeme v programu AVENSIO Software evidovat jej ve vynětí na pracovním poměru zaměstnance.

Neplacené volno po část kalendářního měsíce

Je-li zaměstnanci poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, připočte se k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, ve kterém toto neplacené volno trvalo, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

Bude-li neplacené volno trvat v řádu několika dní, pak se v programu AVENSIO Software eviduje na kartě zaměstnance – záložka Náhrady.

Neplacené volno kratší než jeden den

Za neplacené volno, trvající kratší dobu než jeden celý kalendářní den, se pojistné neodvádí, tyto části dnů se nesčítají.

V programu AVENSIO Software se takové volno zadává na mzdových položkách zpravidla kódem 673, případně jiným, který si uživatel sám vytvořil – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 415. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

Kdy se pojistné z neplaceného volna neplatí?

Za dobu neplaceného volna se zdravotní pojištění neplatí, pokud bylo takové volno poskytnuto zaměstnanci, který:

 1. vykonává v tomto období veřejnou funkci nebo práci pro jiného zaměstnavatele a doloží, že subjekt, pro který je v té době činný, za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu;
 2. se dlouhodobě zdržuje v cizině, je v cizině zdravotně pojištěn a učinil před odjezdem písemné prohlášení u zdravotní pojišťovny;
 3. patří mezi pojištěnce, kteří nemají určen minimální vyměřovací základ – viz ustanovení § 3 odst. 8 a odst. 9 písm. c) zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Podle těchto ustanovení:

         „Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:

a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu;

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;

d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.

Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud

a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,

c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).“

Způsob placení pojistného

Způsob placení pojistného za dny neplaceného volna vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec hradí jednu třetinu (4,5%) a zaměstnavatel dvě třetiny (9%) z celkové částky pojistného vypočteného za celé kalendářní dny neplaceného volna. Zaměstnanec se může písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zavázat zaplatit zaměstnavateli (zcela nebo zčásti) částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.

Příklad odvodu zdravotního pojištění z poskytnutého neplaceného volna, nejedná-li se o zaměstnance, pro kterého platí shora uvedená výjimka:

V měsíci říjnu 2014 byl zaměstnanci zúčtován příjem 12400 Kč a současně mu bylo poskytnuto neplacené volno v rozsahu 3 kalendářních dnů.

1) Zaměstnanec nemá se zaměstnavatelem uzavřenou písemnou smlouvu o úhradě části pojistného placeného zaměstnavatelem:

Vyměřovací základ = 12400 + 822,58 (8500 / 31 x 3)

Pojistné = 12400 * 0,135 + 822,58 * 0,135

Celková výše pojistného 1786 Kč

Platba zaměstnance 596 Kč

Platba zaměstnavatele 1190 Kč

V programu AVENSIO Software zadáte neplaceného volno na záložce Náhrady mzdovým kódem 670, případně jiným – důležité je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 411. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

2) Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřenou písemnou smlouvu o úhradě veškerého pojistného placeného zaměstnavatelem z titulu neplaceného volna:

Celková výše pojistného 1786 Kč

Platba zaměstnance 670 Kč

Platba zaměstnavatele 1116 Kč

V programu AVENSIO Software zadáte neplaceného volno na záložce Náhrady mzdovým kódem 675, případně jiným – důležité je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 413. Ověřit lze v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

Pro úplnost uvádím, že během čerpání neplaceného volna se pojistné na sociální pojištění a ani daň z příjmů fyzických osob neplatí.

Seminář v Praze

12.1.2015

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO Software.

KDY A KDE?
Tato akce se koná dne 12. LEDNA V PRAZE, 9-15h, ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

LEKTOŘI
Ing. Marie Hajšmanová, znalkyně v oboru daní a mezd
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

PROGRAM a další podrobnosti naleznete ZDE.
CENA je stanovana na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Uzávěrka přihlášek je 5. 1. 2015.
Máte-li další dotazy ohledně lednového semináře, pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání 12. 1. v Praze.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Obchodní podmínky semináře
PŘIHLÁŠKA

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít