Archiv měsíce: Leden 2014

 

Daňový bonus v roce 2014

Základní měsíční sazba minimální mzdy se od 01.08.2013 na základě nařízení vlády č. 210/2013 Sb. , mimo jiné, zvýšila pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 8.000,– Kč na 8.500,– Kč.

Toto zvýšení minimální mzdy se v roce 2014 promítne při posuzování nároku poplatníka daně z příjmů na daňový bonus, neboť podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 tohoto zákona alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období, tj. 51.000,– Kč (6x 8500,– Kč).

Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů uvedeno, že plátce daně (zaměstnavatel) je povinen vyplatit poplatníkovi (zaměstnanci) měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 4.250,– Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50,– Kč, maximálně však do výše 5 025,– Kč měsíčně.

Ze shora uvedeného tedy však také vyplývá, že nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2013 vznikne zaměstnanci, který si za tento rok vydělal minimálně 48.000,– Kč (6x 8.000,– Kč, k 1.1.2013 činila výše minimální mzdy 8.000,– Kč), neboť hranice 51.000,– Kč (6x 8.500,– Kč) platí až pro zdaňovací období roku 2014.

Přehled zaměstnanců s vyplacenými měsíčními daňovými bonusy vytisknete v programu AVENSIO Software pomocí sestavy 420811_Vyplacené bonusy na děti uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně.

Solidární zvýšení daně a roční zúčtování záloh

Upozorňujeme zaměstnavatele, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u zaměstnance, u kterého byly zálohy (popř. jedna záloha) na daň v roce 2013 zvýšeny o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Tito zaměstnanci mají totiž povinnost po skončení roku podat daňové přiznání (viz ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů).

Přehled zaměstnanců, u kterých byly v průběhu roku 2013 zálohy na daň zvýšeny o tzv. solidární přirážku, vytisknete v programu AVENSIO Software pomocí sestav 420111_Daně – seznam nebo 420611_Výpočet daně u zaměstnance. Obě sestavy jsou uložené v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně.

Povinnost daňového přiznání se také vztahuje na poplatníka s příjmy ze závislé činnosti (u kterého nedošlo k navýšení záloh o solidární zvýšení daně), avšak součet jeho příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 je vyšší než 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (tj. částka vyšší než 1.242.432 Kč).

V této souvislosti vás zároveň informujeme, že termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn, tzn. roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel provede nejpozději do 31. 3. 2014 a přeplatky na dani a doplatky na daňovém bonusu vrátí nejpozději v termínu do 30. 4. 2014.

zdroj: Finanční správa ČR

Povinnosti dočasně práceneschopného pojišťěnce

Chcete se seznámit se základními povinnosti zaměstnance při jeho dočasné pracovní neschopnosti? Jejich přehled naleznete v tomto dokumentu: Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce

Seminář v Přerově, 21. 1. 2014

21.1.2014

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE. Seminář se koná v PŘEROVĚ a lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák, hlavní programátor Alfa Software, s.r.o. Podrobnosti se dozvíte v přiloženém programu.

Poplatek za seminář činí 1.200,-Kč bez DPH za osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 15. 1. 2014. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Program
Obchodní podmínky

Těšíme se na Vás v Přerově.

Seminář v Karlových Varech, 23. 1. 2014

23.1.2014

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ročního zúčtování daně a novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO SOFTWARE. Seminář se koná v Karlových Varech a lektorem bude pan Ing. Vladimír Kozák, hlavní programátor Alfa Software, s.r.o. a na Vaše dotazy bude odpovídat paní Iveta Lišková.

 

Poplatek za seminář činí 1.200,-Kč bez DPH za osobu.

Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 15. 1. 2014. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím paní Bc. Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887.

Program
Obchodní podmínky semináře
Těšíme se na Vás v Karlových Varech.

Seminář v Praze, 15. 1. 2014

15.1.2014

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Tato akce se koná dne 15. ledna v Praze v sídle našeho obchodního zástupce firmy Ecomma, spol. s r.o., Hvožďanská 3, Praha 4.

Lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, znalkyně v oboru daní a mezd, a za Alfa Software, s.r.o. Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO SOFTWARE a na vaše dotazy bude odpovídat paní Jana Bošková.
Program a další podrobnosti se dozvíte v této POZVÁNCE.

V případě vašeho zájmu, vyplňte prosím závaznou PŘIHLÁŠKU na stránkách firmy Ecomma, spol. s r.o.
Případné dotazy zodpoví paní Filipová na telefonu 226 201 601 nebo 606 029 634.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít