Archiv měsíce: Únor 2013

 

Výpověď při porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

Novela zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „zákoník práce“) doplnila s účinností od 01.01.2012 další výpovědní důvod na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 52 písm. h), a to porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem.

Jedná se o povinnost zdržovat v době prvních 14 kalendářních dnů (a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu sděleném ošetřujícímu lékaři a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona 187/2006 Sb. (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“).

Základním předpokladem pro možnost použití tohoto výpovědního důvodu je tedy ta skutečnost, že zaměstnanec porušil svou povinnost v uvedeném prvém období trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Porušení povinnosti může být zjištěno:

– zaměstnavatelem v rámci jím provedené kontroly podle ustanovení § 192 odst. 6 zákoníku práce,

orgánem nemocenského pojištění v rámci součinnosti vyžádané u tohoto orgánu zaměstnavatelem podle ustanovení § 65 odst. 2 písm. a) zákona o nemocenském pojištění nebo – osobou třetí (např. ošetřujícím lékařem).

Zjistí-li porušení povinnosti zaměstnavatel, je povinen vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení této povinnosti (stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který povinnost porušil, dále také okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance).

Jestliže dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, nesmí zároveň snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy nebo platu za dobu prvních 14 (resp. 21) dnů dočasné pracovní neschopnosti (viz. ustanovení § 192 odst. 5 zákoníku práce).

Z hlediska zákazu výpovědi v ochranné době podle ustanovení § 53 zákoníku práce ve vazbě na ustanovení § 54 zákoníku práce platí, že výpověď podle § 52 písm. h) nelze dát pouze těhotné zaměstnankyni či zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnankyni či zaměstnanci čerpajícím rodičovskou dovolenou.

Podle ustanovení § 57 zákoníku práce výpověď z důvodu podle § 52 písm. h) zaměstnavatel může dát pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl (tj. subjektivní lhůta), nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl (tj. objektivní lhůta).

Také na výpověď z důvodu podle § 52 písm. h) zákoníku práce se vztahuje ustanovení § 61 zákoníku práce o povinnosti zaměstnavatele předem projednat takovou výpověď s odborovou organizací a v případech podle odstavce 2, jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, si vyžádat předchozí souhlas odborové organizace k výpovědi.

Došlo-li k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí danou zaměstnavatelem pro porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti. Skutečnost osvědčující uvedený důvod rozvázání pracovního poměru je při skončení pracovního poměru zaměstnavatel povinen vyznačit v odděleném potvrzení, které vydá zaměstnanci na jeho žádost podle ustanovení § 313 odst. 2 zákoníku práce.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí z uvedeného důvodu může zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním (viz. ustanovení § 72 zákoníku práce).

Jak jsme bruslili s Klokany

Minulý týden dostaly děti pololetní vysvědčení a za odměnu ještě jarní prázdniny. I děti v Klokánku v Janovicích mají prázdniny, bohužel většina z nich nemá s kým a kam jet. Aby prázdniny jen tak neproležely v bytech v Klokánku, vymysleli jsme pro ně zábavu – bruslení na klatovském zimáku.
Protože mnoho dětí odchází z domova do Klokánku pouze v tom, co mají na sobě, bylo nutné sehnat několik párů brusliček. I to se nám díky podpoře jednoho nejmenovaného hokejového klubu a našich zaměstnanců povedlo a mohlo se vyrazit.
Ve čtvrtek 7. 2. v půl 12 jsme se všichni (zaměstnanci Alfy a Klokani) sešli na zimáku. Obout 17 dětí a ještě sebe do bruslí bylo náročné, ale nakonec jsme se všichni do bruslí dostali a šup na led.
Hodinka bruslení utekla jako voda, po sportu zbyl i čas na zasloužený odpočinek a malou svačinu při sledování úpravy ledu rolbičkou.
Více fotek z bruslení najdete na naší FaceBookové stránce.

Jarní seminář 2013

22.4.201323.4.2013

Zveme Vás na tradiční dvoudenní Jarní seminář 2013 zaměřený na novinky v legislativě v pracovním právu, důchodovém a nemocenském pojištění a jejich dopady v praxi. Seminář se bude konat ve dnech 22. a 23. 4. 2013 v Kulturním domě Družba v Klatovech.

Elektronický přihlašovací formulář je dostupný na této adrese. (přihlašování ukončeno 12.4.2013)

Program Jarní seminář 2013

Jak zarezervovat místo na semináři
Obchodní podmínky semináře
Ubytování-kontakty
Rezervace sedadel

Školení pro pokročilé 8/12

20.3.2013
8.0016.00

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO, které se bude konat ve středu 20. 3. 2013 od 8 do 16 hodin v počítačové učebně firmy Alfa Software, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.
Témata tohoto školení jsou uvedena zde. Na uvedené stránce se můžete i přihlásit.
Cena tohoto jednodenního školení je 1.600,- Kč bez DPH, tj. 1.936,- Kč vč. DPH. Pokyny k platbě najdete přímo v přihlášce.

Lektoři: Jan Huspek, Jana Bošková

Plnění povinného podílu OZP

 

Zaměstnanec, který byl v roce 2012 posouzen orgánem sociálního zabezpečení  tak, že již není invalidní v žádném stupni invalidity a byl mu odebrán invalidní důchod, se podle § 67, odst. 4 zákona o zaměstnanosti považuje po dobu dalších 12ti měsíců ode dne tohoto posouzení za osobu se zdravotním postižením. Z tohoto vyplývá, že zaměstnance po celou tuto dobu můžete do plnění povinného podílu OZP započíst.

Srážky přednostních pohledávek ze mzdy od 1. 1. 2013

Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek ze mzdy

Výpočet nezabavitelných částek je uveden v nařízení vlády č. 595/2006 Sb. Pro tento výpočet se použije částka životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

1. 1. 2013 došlo nařízením vlády č. 482/2012 Sb. ke změně částky normativních nákladů na bydlení. Částka nyní činí 5.687,- Kč. Částka životního minima je stejná jako v roce 2012, tedy 3.410,- Kč. Součet těchto dvou částek je 9.097,- Kč. Z této částky vychází další výpočty.

Částka, která nesmí být povinnému sražena, je součet základní částky na osobu povinného a základní částky na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu.

Pro letošní rok je tento součet stanoven takto= 6.064,67 Kč + 1.516,17 Kč.

Co nesmí být sraženo

Základní částky částka výpočet
na osobu povinného 6.064,67 Kč (3.410+5.687)* (2/3)
na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 1.516,17 Kč 6.064,67/4

Limit pro sražení bez omezení

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, je stanoven jako součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 3.410,- Kč + 5.687,- Kč = 9.097,- Kč

Jak se vypočítají srážky ze mzdy?

1)      Částka, která nesmí být sražena povinnému

2)      Čistá mzda – základní částka, která nesmí být sražena povinnému

3)      Zbytek se porovná s částkou 9.097,- Kč

a)      V případě, že má povinný přednostní pohledávku, se vše, co přesahuje 9.097,- Kč, srazí bez omezení a použije se na úhradu přednostní pohledávky. Pokud je zbytek roven nebo nižší než 9.097,- Kč, zaokrouhlíme jej na částku dělitelnou třemi směrem dolů a srazíme dvě třetiny. Pokud se jedná o přednostní pohledávku, můžeme na její uspokojení použít až dvě třetiny a vše, co je nad 9.097,- Kč.

b)      V případě, že povinný má nepřednostní pohledávku, se může srazit jedna třetina a vše, co je nad 9.097,- Kč.

Nezapomeňte, že s novou částkou normativních nákladů budete počítat již v lednové mzdě roku 2013!

Úkol pro Vás

Kolik zbude zaměstnanci, který má přednostní pohledávku, je ženatý, bezdětný a jeho lednová čistá mzda je 15.000 Kč? Správné odpovědi pište do komentářů!

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít