Průvodce dohodou o provedení práce v roce 2014

 

Od 01.01.2014 lze dohodu o provedení práce u nezletilého zaměstnance okamžitě zrušit. Také se výrazně mění způsob jejího zdanění, včetně možnosti zápočtu sražené daně do daňového přiznání. Chcete se dozvědět více? Čtěte dále.

Při sjednávání dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) nastaly největší změny již od 01.01.2012:

 • zvýšil se maximální roční rozsah sjednané práce ze 150 hodin na 300 hodin,
 • zavedly se odvody sociálního a zdravotního pojištění u odměny převyšující 10.000,– Kč.

Tyto změny samozřejmě platí stále, tedy i pro rok 2014.

Náležitosti dohody o provedení práce

DPP upravuje ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. DPP musí být vždy sepsána písemně a je nutné sjednat alespoň:

 • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (konkrétní datum od – do), případně sjednání na dobu neurčitou,
 • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
 • rozsah práce – nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné DPP pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce.
 • odměnu, která nesmí být nižší než minimální hodinová mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být  splatnost odměny dohodnuta jinak.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Nově od 01.01.2014 bylo ustanovení § 77 zákoníku práce doplněno o odstavce 4 až 6, které řeší okamžité zrušení DPP: Zákonný zástupce (zpravidla rodič) nezletilého zaměstnance, jež nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit DPP, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K tomuto kroku se vyžaduje přivolení soudu.

Odvody z dohod o provedení práce

Zdravotní pojištění

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě DPP, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. Podle ustanovení § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jsou zaměstnanci činní na základě DPP účastni nemocenského pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč.

Na základě ustanovení § 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou osoby činné na základě DPP považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu alespoň 10.001,– Kč.

Vzhledem k tomu, že u dohod o provedení práce není v oblasti zdravotního pojištění právní opora pro sčítání příjmů z jednotlivých DPP, posuzuje se každá dohoda odděleně. V případě, že má osoba uzavřeno více DPP, a to i u jednoho zaměstnavatele, a z žádné takové dohody nedosáhne příjmu alespoň ve výši 10.001,– Kč, není považována za zaměstnance.

Pro účely posuzování vzniku zaměstnání v oblasti nemocenského pojištění je postup odlišný – viz dále.

Sociální pojištění

Jak již bylo shora uvedeno, zaměstnanci činní na základě DPP jsou podle ustanovení § 7a zákona o nemocenském pojištění účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takové dohody, do nichž jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč (pro účast na pojištění tedy není rozhodující sjednaný příjem, ale pouze skutečně zúčtovaný příjem).

Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění též, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částku 10.000,– Kč.

Přihlášky na příslušné ZP a ČSSZ

Zaměstnance je samozřejmě také nutné přihlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Českou správu sociálního zabezpečení. Termíny přihlášení i odhlášení z pojištění se u obou institucí liší.

Zdravotní pojištění – Pokud dojde v případě trvající DPP k situaci, kdy není v některém měsíci překročena částka hrubého příjmu 10.000,– Kč Kč, pak musí zaměstnavatel zaměstnance průběžně odhlašovat a přihlašovat, a to do 8 dnů.

Sociální pojištění

U zaměstnanců činných na základě DPP má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Oznámení o skončení zaměstnání se podává až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Zdanění dohod o provedení práce

Zdanění dohod o provedení práce se od roku  zásadně 2014 mění.

Do konce roku 2013 za situace, kdy zaměstnanec nepodepsal tiskopis daňového prohlášení (MFin 5457 – vzor č. 22), platil limit pro zdanění srážkovou daní 5.000,– Kč. Nově je tento limit stanoven na 10.000,– Kč (v úhrnu pro všechny odměny z DPP v jednom měsíci vyplacené jednomu zaměstnanci týmž zaměstnavatelem). Došlo tedy ke sjednocení limitu zdanění srážkovou daní s limitem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska zdanění DPP mohou v praxi nastat situace:

 • Zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – odměna z DPP bude zdaněna vždy zálohovou daní s možností uplatnění případných daňových slev.
 •  Zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – konečnou srážkovou daní bude zdaněna odměna z DPP, která v úhrnu u jednoho zaměstnavatele nepřekročí v měsíci částku 10.000,– Kč. Od částky 10.001,– Kč bude odměna z dohod zdaněna zálohovou daní (základem daně bude samozřejmě tzv. superhrubá mzda). Zaměstnanec si nemůže uplatnit daňové slevy.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Možnost uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání

Další novinkou roku 2014 je možnost zahrnutí příjmů plynoucích z DPP a zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z DPP započítat na jeho celkovou daň. Poprvé bude možné tuto změnu využít při podání daňového přiznání za rok 2014, a to na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem (tiskopis MFin 5460/A vzor č. 1). Tím bude mít poplatník možnost naplno využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Tento postup bude zejména výhodný pro poplatníky s nižšími příjmy nebo s příjmy pouze po část roku (například studenti, důchodci, osoby vedené v evidenci úřadů práce atd.).

Zdroj: Zákoník práce s komentářem (Anag) k 1.1.2013 a k 1.1.2014, Daňové zákony k 1.1.2014 (Grada), www.cssz.cz, www.vzp.cz, www.financnisprava.cz, www.podnikatel.cz

12 komentářů: “Průvodce dohodou o provedení práce v roce 2014”

 1. Jan Labuda napsal:

  Dobrý den, mám jen skromný dotaz: nejsem podnikatel, ale pouze soukromá osoba a potřebuji jednorázově, na cca 14 dní, najmout brigádníka pro pomocné práce na domě, které již sám nezvládnu. Předpokládám písemnou DPP. Za pomoc chci zaplatit 5 000 Kč. Z různých diskuzí jsem vyrozuměl, že se tím pádem na chvíli zřejmě stanu „zaměstnavatelem“ a jsem povinen brigádníka přihlásit (ZP a ČSSZ). Chápu to správně, nebo se mě to netýká, pokud nemám ŽL. Mohu i přesto najmout brigádníka? Jaké povinnosti mě z toho plynou?

  Děkuji Vám vřele za odpověď.

  S úctou Jan Labuda.

  • Mirka Heidlbergerová napsal:

   Dobrý den pane Labuda, ve Vašem případě půjde o smlouvu o občanské výpomoci podle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 v aktuálním znění. Doporučila bych Vám obrátit se na právní poradnu, kde Vám určitě pomohou a poradí.

 2. Stanislava napsal:

  Dobrý den, pracovala jsem na DPP jako recepční, zaměstnavatelka mi nedoplatila dlužné výplaty. Při přechodu firmy na nového vlastníka jsem navíc zjistila, že mě nepřihlásila ani státu (zdravotní,sociální,zřejmě i daň). Po novém zaměstnavateli jsem chtěla smlouvu, ten mi ji ale nedal. Přestože převzal smluvně po původní majitelce firmy dlužné závazky k zaměstnancům a přestože mám u něj odpracovaný další měsíc a vydání pracovní smlouvy sliboval ale nedal, ani mi nezaplatil. Do práce mě následující dny po výměně názorů téměř měsíc po tom, co tento stav neměnil a já pracovala na ústní dohodu nepozval a já tam bezúčelně nejdu-chodíme jen na vypsané směny. Jsem ráda že u této firmy už nemusím pracovat. Ale vzhledem k tomu, že oba zaměstnavatelé uplatnili tento postup i k ostatním zaměstnancům a já pracovala se svým partnerem, v součtu na naši domácnost nám nyní dluží už osmdesát tisíc za nevyplacené měsíce, díky čemuž jsme se už dost zadlužili. Je možné v tomto případě písemně zrušit dpp okamžitou výpovědí? Na koho se obrátit, aby zaměstnavatel musel uhradit nevyplacenou částku? Mám v tomto případě nárok na odstupné stejně jako zaměstnanec? Mám postup zaměstnavatele nahlásit státním orgánům když moje příjmy u něj byly přes 10 tisíc? Přechod z DPP na DPČ hodinově můj zaměstnavatel nehlídal, jako všechno ostatní. Já si ho také nehlídala, je možné že již dávno mělo být DPČ. Mění to něco? Jak se mám v této situaci zachovat.. Děkuji za odpověď

  • Mirka Heidlbergerová napsal:

   Dobrý den paní Stanislavo, Váš problém bych konzultovala a snažila se řešit přes právní poradnu-nejlépe na Vašem příslušném Úřadu práce. Případně u právníka, který se zabývá pracovním právem.

 3. Jana napsal:

  Dobrý den, pracuji na brigádě na DPP, bohužel budu mít už odpracovaných 300 hodin a vedoucí mi chce dát DPČ. Chtěla bych se tedy zeptat, zda když odpracuji v měsíci září 90 hodin na DPP a např. 15 hodin v tom samém měsíci už na DPČ, bude se mi strhávat sociální a zdravotní jenom z těch 15 hodin, co mám na DPČ a nebo z celé výplaty? Děkuji za odpověď

  • Iveta Lišková napsal:

   Dobrý den paní Jano, SP a ZP se neodvádí podle počtu odpracovaných hodin, ale podle výše zúčtovaného příjmu. U DPP (je-li jedna) je limit 10000 Kč u DPČ (je-li jedna) je limit 2.499 Kč.

   • Jana napsal:

    Mohu se tedy zeptat, pokud u DPP nepřekročím 10 000, tak se mi SP a ZP nestrhne a pokud u DPČ nepřekročím 2 499, tak se mi také nestrhne SP a ZP? děkuji za odpověď

    • Iveta Lišková napsal:

     Dobrý den, ano, je to tak. Pokud byste měla například uzavřeno více DPP, pak se odměny z těchto DPP sčítají a odvádí se SP. Ohledně ZP se odměny nesčítají. Obdobně toto platí pro DPČ malého rozsahu.

 4. Petra napsal:

  Dobrý den,
  mám možnost pracovat jako recepční na DPP a byla mi nabídnuta mzda ve výši 10.000 Kč čistého. Budu z této částky si sama platit sociální a zdravotní pojištětí a daň? Děkuji za odpověď.

 5. vlastenec napsal:

  Z této částky bude za Vás odvádět zdravotní a sociální zaměstnavatel

 6. jana napsal:

  Dobry den,včera jsem podepsala smlouvu na dpp od 1.12.2014 do 31.3 2014.Napsali mi špatné datum,mohu to považovat jako smlouvu neplatnou_?Z duvodu kritických podmínek v praci chci tuto smlouvu okamžitě zrušit.Jsem na UP,a ještě ji nemam nahlášenou.Špatna dostupnost autem na tuto brigádu/je to v horach).Po včerejšku mam strach.

  • hejlova hejlova napsal:

   Dobrý den, paní Jano, bohužel v této věci nejsme kompetentní radit. Obraťte se prosím na právní poradnu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít