Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Odměňování za práci a odměna z dohod

Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno přímo v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Do konce roku 2006 se řídilo dvěma samostatnými zákony, a to zákonem o mzdě (č. 1/1992 Sb.) a zákonem o platu (č. 143/1992 Sb.) .

Zaměstnanci státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací a školských právnických osob jsou odměňováni platem.

Zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů jsou odměňováni mzdou.

Způsob odměňování je u obou skupin zaměstnavatelů výrazně rozdílný, je proto zapotřebí dbát na to, aby bylo vždy použito správné ustanovení zákoníku práce.

V přiloženém dokumentu ve formátu *.pdf se dozvíte informace k minimální a zaručené mzdě, k poskytování příplatků za práci přesčas, ve svátek, v noci, za práci v sobotu a v neděli, ve ztíženém pracovním prostředí, k odměně za pracovní pohotovost, k osobním příplatkům, příplatkům za vedení a další.

Dokument lze otevřít z tohoto odkazu: Odměňování za práci a odměna z dohod

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn