Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2021 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2021.

Na základě sdělení MPSV ze dne 26.10.2020 vydaného pod č. 435/2020 Sb. v částce 178 Sbírky zákonů dne 30.10.2020 bude v roce 2021 činit:

  • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 182 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 773 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 545 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2021:

  • první redukční hranice = 206,85 Kč (0,175 x 1 182 Kč),
  • druhá redukční hranice = 310,28 Kč (0,175 x 1 773 Kč),
  • třetí redukční hranice = 620,38 Kč (0,175 x 3 545 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2021 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že redukční hranice jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2021 jde o vyměřovací základ za rok 2019) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2021 stanoveny nařízením vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020 zveřejněným v částce 154 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 1,0194.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn