Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změna zdravotní pojišťovny

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Toto právo však nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává automaticky pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle uvedeného zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Ke změně zdravotní pojišťovny může dojít pouze 1x za 12 měsíců, i když ve dvou možných termínech během roku – od začátku roku, tedy od 1. ledna, nebo od poloviny roku, tedy od 1. července.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku musíte nově vybrané zdravotní pojišťovně podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, avšak nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Jinými slovy přihlášku k nové zdravotní pojišťovně můžete podat:

  • v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července);
  • v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

Z uvedeného vyplývá, že v období od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince není možné přihlášku podat.

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Není nutné se odhlašovat od dosavadní pojišťovny.

Zaměstnanec musí svého zaměstnavatele do 8 dnů upozornit na změnu pojišťovny, a to proto, aby ho ten mohl přihlásit u nové pojišťovny a odhlásit u bývalé zdravotní pojišťovny a odvádět zdravotní pojištění pojišťovně, kterou si nově zvolil. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem (viz § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO se zdravotní pojišťovna zaměstnance eviduje na jeho osobní kartě – záložka Osobní údaje – Zaměstnance v oblasti Zdravotní pojištění.

Změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance je možné nastavit dopředu, tzn. například v otevřeném zpracování měsíce 12/2020 se změnou pojišťovny od 1.1.2021.

Postup je následující:

  1. Dvojklikem LTM otevřete oblast zdravotního pojištění na osobních údajích karty zaměstnance a potvrdíte tlačítko vedle pole „Pojišťovna“:

  1. Otevře se okno „Změna zdravotní pojišťovny dopředu“, kde je programem automaticky v poli „Od období“ přednastaveno v závislosti na aktuálně otevřeném měsíci zpracování mezd: 01.202x nebo 07.202x. Na Vás je zapsat/vybrat do pole „Zdravotní pojišťovna“ kód příslušné ZP, ke které zaměstnanec přechází a uložit tlačítkem:

  1. Změna pojišťovny dopředu se zobrazí jednak v oblasti zdravotního pojištění na osobních údajích karty zaměstnance vedle pole „Pojišťovna“ a dále v záložce „Plánované změny“ v horní liště karty zaměstnance.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání odhlášky a přihlášky zaměstnance (formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) pak použijete menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny.

Máte v této souvislosti jakékoliv dotazy? Pak neváhejte kontaktovat konzultační linku společnosti Alfa Software, s.r.o. Je v provozu každý pracovní den od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn