Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v roce 2016

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedené zákonem č. 125/2016 Sb. došlo mimo jiné ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na:

  • druhé vyživované dítě z částky 15804 Kč na částku 17004 Kč ročně (z 1317 Kč na 1417 Kč měsíčně),
  • třetí a každé další vyživované dítě z částky 17004 Kč na částku 20604 Kč ročně (z 1417 Kč na 1717 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 1117 Kč měsíčně a 13404 Kč ročně.

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se podle přechodných ustanovení uvedené novely zvýšené daňové zvýhodnění u daňových záloh použije poprvé při zúčtování mzdy za měsíc květen 2016.

Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (tj. za měsíce leden až duben 2016) bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2016, případně v daňovém přiznání za rok 2016.

Přehledná tabulka srovnání výše daňového zvýhodnění v roce 2015 a 2016:

Zvýšení daňového zvýhodnění-tabulka

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • slevy na dani a daňového bonusu

Roční daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (tj. pro rok 2016 6 x 9900 Kč = 59400 Kč). U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Poplatník může roční daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5025 Kč měsíčně, jestliže úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (tj. v roce 2016 částky 4 950 Kč). Do těchto příjmů se také nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn